Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA CENNÝCH PAPÍRŮ A KAPITÁLOVÉHO TRHU (4/4) - SEMINÁŘ JE ZRUŠEN
„KOMORN͓ SEMINÁŘ - KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
01.12.2004
9.00 - cca 16.00
    —
41874

Budova Hospodářské komory ČR
Freyova 27, Praha 9

Detaily/doprava
Metro trasa B, výstup stanice Vysočanská.

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Abychom vyšli vstříc zájmu o problematiku jednotlivých oblastí práva cenných papírů a kapitálového trhu mezi posluchači zejména z řad specialistů ve finančním sektoru, zařazujeme také sérii cíleněji zaměřených seminářů na vybraná témata.

Cílem seminářů je v užším kruhu účastníků (počet přihlášených omezen na cca. 40) proniknout hlouběji do přednášené materie a umožnit tak účinnější reakci lektorů na konkrétní potřeby daného okruhu posluchačů, jakož i řešení konkrétních problémů, na něž účastníci v praxi narážejí. S tím souvisí zvýšená míra interaktivity v rámci semináře a flexibility výkladu. Seminář předpokládá základní orientaci posluchačů v dané oblasti, nezabývá se proto základními charakteristikami, což umožňuje ještě větší orientaci na konkrétní problémy vážící se ke stanovenému tématu.

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ:

 • problémy s klasifikací fondů na standardní / speciální a s aplikací dalších pojmů
 • nevyřešené otázky právních a majetkových vztahů mezi investiční společností, depozitářem, podílníky a třetími osobami (odpovědnost, ručení aj.)
 • statut (stanovy) a smluvní podmínky
 • veřejná nabídka cenných papírů kolektivního investování a jejich distanční marketing
 • povinnosti a odpovědnost depozitáře
 • otázky zakládání a regulace investičních a dalších speciálních fondů
 • volný pohyb služeb kolektivního investování napříč Evropskou unií
 • změny v úpravě investiční společnosti
 • modifikace v investiční politice jednotlivých druhů fondů
 • delegace činnosti investiční společnosti na další subjekty
 • přeměny podílových fondů
 • poskytování investičních služeb (individuální asset management, investiční poradenství) investiční společností
 • státní dozor nad kolektivním investováním dle nové úpravy včetně vazeb na volný pohyb služeb

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit