Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

ŘÍZENÍ A SPRÁVA (CORPORATE GOVERNANCE) AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
/POZOR ZMĚNA TERMÍNU - dříve 23.3.2005/

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.04.2005
9.00 - cca 16.00
    —
5055

MV CENTRUM
Na Strži 63, Praha 4

Detaily/doprava
metrem trasa C, výstup stanice Pankrác

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Oblast řízení a správy (corporate governance) akciové společnosti patří ke stěžejním, ale také nejdynamičtěji se rozvíjejícím částem akciového práva ve všech vyspělých státech Evropy i zbytku světa. Zahrnuje zejména problematiku postavení orgánů v akciové společnosti, resp. jejich členů, jejich vzájemných vztahů, práv a povinností a také odrazu úpravy těchto otázek v ekonomické výkonnosti dané společnosti i celého národního hospodářství. Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům základní poznatky o tuzemské i navazujících zahraničních úpravách, mají-li význam pro právní i ekonomickou praxi v České republice. Seminář je určen především odborné právnické veřejnosti, cenné poučení v něm najdou ale také členové představenstev či dozorčích rad tuzemských akciových společností, jakož i významní akcionáři těchto společností, ať již institucionální či nikoliv, majoritní či drobní.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: - corporate governance, její význam a složky - postavení a působnost valné hromady - práva a povinnosti akcionáře, zvláštnosti postavení institucionálních investorů (investiční společnosti a fondy, penzijní fondy atd.) - limity výkonu práv akcionáře a jejich uplatňování v českém právu - postavení a působnost představenstva - povinnosti a odpovědnost členů představenstva - postavení a působnost dozorčí rady - povinnosti a odpovědnost členů dozorčí rady - povinnosti a odpovědnost tzv. faktických vedoucích a dalších osob - vybrané otázky z koncernového práva - postavení a působnost zvláštních orgánů společnosti (výbor pro audit atd.) - nezávislost členů dozorčí rady a auditorů a připravované změny v této oblasti - problematika odměňování členů orgánů společnosti - pluralita systémů corporate governance v EU i ve světě - evropská úprava corporate governance a její připravované změny - Sarbanes-Oxley 2002 Act a jeho vliv na evropskou úpravu, popř. na tuzemské společnosti - význam kodexů corporate governance v zahraničí a v České republice - zvláštnosti tuzemského kodexu řízení a správy akciových společností

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit