Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Centrální depozitář a nová úprava evidence zaknihovaných cenných papírů

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.03.2011
9.00 - cca 16.30
    —
11057

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Dne 2. července 2010 převzal centrální depozitář od Střediska cenných papírů evidenci všech zaknihovaných cenných papírů v České republice. Tímto dnem se radikálně změnila právní úprava aplikovatelná na tuto evidenci a její vedení a s ní i právní postavení všech subjektů, které se zaknihovanými cennými papíry přicházejí do styku, ať již jde o jejich majitele, smluvní či zákonné nabyvatele, obchodníky s cennými papíry, banky a další účastníky centrálního depozitáře, ale i emitenty, zejména akciové společnosti, které vydaly zaknihované akcie. Cílem semináře je analyzovat právní základ a důsledky uvedených změn pro všechny okruhy dotčených subjektů, ale i upozornit na četná úskalí a nebezpečí, která nevyřešila ani řada novelizací, ani ustanovení provozního řádu centrálního depozitáře. Předmětem výkladu bude též (mnohdy ne zcela dotažená) vazba nově použitelné úpravy evidence na ustanovení obchodního zákoníku, např. o valné hromadě, výkonu práv akcionáře atd.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:

 • systém evidence zaknihovaných cenných papírů dle nové právní úpravy
  • pojem zaknihovaný cenný papír
  • tuzemské vs. zahraniční cenné papíry v evidenci
  • centrální vs. samostatná evidence
  • ústřední vs. navazující evidence
  • druhy majetkových účtů, evidence emisí
  • identifikace osoby oprávněné ze zaknihovaného cenného papíru, resp. k výkonu práva do něj vtěleného
 • charakteristika a právní postavení subjektů podílejících se na vedení evidence
  • centrální depozitář a jeho účastník
  • osoba oprávněná k vedení navazující evidence
  • osoby oprávněné k vedení samostatné evidence
  • režim právních vztahů k uživatelům evidence v přechodném období / po uzavření nových smluv
  • právní postavení majitele cenného papíru
  • právní postavení emitenta cenného papíru
  • právní postavení dalších subjektů zapisovaných do evidence (zástavní věřitel, správce cenného papíru atd.)
 • předpoklady, náležitosti a účinky zápisů vzhledem k prakticky nejčastějším právním skutečnostem týkajícím se zaknihovaných cenných papírů
  • vydání cenného papíru
  • převod cenného papíru
  • změna vlastníka cenného papíru na základě jiné právní skutečnosti (prodej podniku, smrt, přeměna)
  • zřízení zástavního práva
  • výpis z evidence emisí, jeho právní význam a případné rozpory v údajích oproti údajům na majetkových účtech
  • změna podoby cenného papíru
  • zánik cenného papíru / emitenta bez právního nástupce

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit