Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Evropské smluvní právo

Evropské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.12.2005
9.00 - cca 16.00
    —
5195

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Vstup ČR do EU výrazně změnil české soukromé právo. Mnohé evropské normy se staly bezprostředně aplikovatelnými na našem území. Význam ale mají též předpisy, kterým bezprostřední účinek přiznat nelze. Podstatně ovlivňují způsob interpretace a aplikace těch ustanovení českého práva, která se s nimi uváděla v soulad. V oblasti smluvního práva je přitom rozsah komunitární reglementace značný a do budoucna by měl dále narůstat. Akční plán Evropské komise předvídá jako jednu z variant dokonce postupné utváření evropského kodexu smluvního práva (evropského občanského zákoníku). Cílem semináře je uvést účastníky do nastíněné problematiky a jejích praktických dopadů na tuzemskou právní úpravu a praxi.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: - hierarchie a výklad komunitárního práva, stěžejní rozsudky ESD v této oblasti - systém evropského smluvního práva - směrnice o prodeji spotřebního zboží a záruk na toto zboží a judikatura ESD - směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a judikatura ESD - směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy a judikatura ESD - směrnice o smlouvách uzavřených mimo obchodní prostory a judikatura ESD - směrnice o spotřebitelských úvěrech - směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku - směrnice o timeshare - směrnice o přeshraničním platebním styku - směrnice o odpovědnosti za vadu výrobku a judikatura ESD - směrnice o prodlení s placením v obchodním styku - směrnice o nezávislých obchodních zástupcích - směrnice o elektronickém obchodu - perspektivy dalšího vývoje evropského smluvního práva - lex mercatoria a jeho vliv na unifikaci evropského smluvního práva

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit