Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

EVROPSKÉ SMLUVNÍ PRÁVO

Evropské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
26.04.2005
9.00 - cca 16.00
    —
5074

MV CENTRUM
Na Strži 63, Praha 4

Detaily/doprava
metrem trasa C, výstup stanice Pankrác

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Vstup ČR do EU výrazně změnil české soukromé právo. Mnohé evropské normy se staly bezprostředně aplikovatelnými na našem území. Význam ale mají též předpisy, kterým bezprostřední účinek přiznat nelze. Podstatně ovlivňují způsob interpretace a aplikace těch ustanovení českého práva, která se s nimi uváděla v soulad. V oblasti smluvního práva je přitom rozsah komunitární reglementace značný a do budoucna by měl dále narůstat. Akční plán Evropské komise předvídá jako jednu z variant dokonce postupné utváření evropského kodexu smluvního práva (evropského občanského zákoníku). Cílem semináře je uvést účastníky do nastíněné problematiky a jejích praktických dopadů na tuzemskou právní úpravu a praxi.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: - hierarchie a výklad komunitárního práva, stěžejní rozsudky Evropského soudního dvora v této oblasti - primární právo, nařízení a směrnice jako prameny evropského smluvního práva - interpretace a aplikace komunitárního práva a národního práva, které se s ním uvádělo v soulad - systém evropského smluvního práva - charakteristika směrnice o prodeji spotřebního zboží a záruk na toto zboží - charakteristika směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách - charakteristika směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (služby cestovních kanceláří) - charakteristika směrnice o smlouvách uzavřených mimo obchodní prostory - charakteristika směrnice o spotřebitelských úvěrech - charakteristika směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku - charakteristika směrnice o timeshare - charakteristika směrnice o přeshraničním platebním styku - charakteristika směrnice o odpovědnosti za vadu výrobku - charakteristika směrnice o prodlení s placením v obchodním styku - charakteristika směrnice o nezávislých obchodních zástupcích - charakteristika směrnice o elektronickém obchodu - perspektivy dalšího vývoje evropského smluvního práva - lex mercatoria a jeho vliv na unifikaci evropského smluvního práva

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit