Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální otázky z judikatury a právní praxe společnosti s ručením omezeným

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.11.2007
9.00 - cca 16.00
    —
7188

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Cílem semináře je rozebrat vybrané aktuální problémy z právní úpravy společnosti s ručením omezeným, zejména ve světle řady průlomových rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z poslední doby, včetně několika významných rozhodnutí z roku 2007.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

převod obchodního podílu

 • použitelná právní úprava, včetně kolizních aspektů (vztahy s mezinárodním prvkem)
 • souhlas valné hromady, předkupní právo
 • směna, zajišťovací převod
 • určitost ujednání o ceně
 • simulace výše ceny a její důsledky
 • převod bez souhlasu druhého manžela, mezi manžely
 • odpovědnost za vady obchodního podílu
 • přechod obchodního podílu v rámci prodeje podniku
 • formální náležitosti zmocnění k převodu
 • vydržení obchodního podílu

právní postavení společníka

 • práva společníka
 • povinnosti vůči společnosti, ostatním společníkům (loajalita aj.)
 • právní důvody ručení společníka za závazky společnosti
 • zánik účasti ve společnosti jinak než převodem (vyloučení, zrušení účasti, exekuce postižením obchodního podílu atd.)
 • vypořádací podíl a určení jeho výše

valná hromada

 • působnost
 • neplatnost, nicotnost, neúčinnost usnesení valné hromady
 • zneužití práva neúčastnit se valné hromady

další vybrané otázky, zejména

 • jednatel a jeho povinnosti, souběh postavení jednatele a zaměstnance společnosti
 • jednání jeménem společnosti a za ni
 • specifika jednočlenné společnosti

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit