Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální otázky právní úpravy společnosti s ručením omezeným

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
26.10.2006
9.00 - cca 16.00
    —
6179

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Právní úprava společnosti s ručením omezeným je relativně stabilní. Přesto lze zaznamenat změny vyvolané dílčími novelizacemi obchodního zákoníku a navazujících předpisů, průlomovou judikaturou Nejvyššího soudu ČR, ale i posuny v tom, jak na praktické problémy nahlíží právní věda. Nezanedbatelný je také vliv zahraničních právních úprav. Cílem semináře je seznámit účastníky s vybranými aktuálními problémy týkajícími se této formy obchodní společnosti a nastínit jejich řešení.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: - vybrané otázky společenské smlouvy (právní povaha, limity autonomie vůle, metody interpretace, rozhodčí doložky, obligační vs. korporační ujednání, ustanovení o smluvní pokutě) - práva a povinnosti společníka včetně povinnosti loajality a jejích praktických projevů - ručení a odpovědnost společníků (ručení do výše souhrnu nesplacených vkladů, ručení z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při faktickém vedení společnosti, deliktní odpovědnost za porušení povinností společníka, za zneužití práva, popř. právní formy společnosti) - obchodní podíl a dispozice s ním (spoluvlastnictví obchodního podílu, převod, zastavení, odstoupení od smlouvy o převodu obchodního podílu, směna obchodních podílů) - práva, povinnosti a odpovědnost jednatele, resp. jednatelů - obchodní vedení, jednání jménem společnosti - další vybrané otázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit