Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vnitřní obchodování v a.s. a s.r.o. - § 196a ObchZ

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.03.2011
9.00 - cca 14.30
    —
11056

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Snad k žádnému ustanovení obchodního zákoníku se neváže tolik rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR jako k § 196a ObchZ (úprava vnitřního obchodování v akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným). Jejich počet se každým rokem zvyšuje, přesto stále přetrvávají výkladové nejasnosti ohledně byť jen základních otázek, které se týkají použití tohoto ustanovení. Cílem semináře je přehledně zmapovat a vysvětlit veškerou dostupnou judikaturu k této problematice a v kontextu s ní se pokusit nabídnout řešení všech dalších problémů, na něž praxe v souvislosti s § 196a ObchZ stále naráží.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

  • původ a účel ustanovení a základní filozofie jeho výkladu
  • okruh osob, na něž dopadá § 196a ObchZ
  • okruh úkonů, na něž dopadá § 196a ObchZ
  • důsledky nedodržení ustanovení / postavení třetích nabyvatelů
  • dodatečný znalecký posudek?
  • podmínky obvyklé v obchodním styku / běžný obchodní styk
  • vývoj § 196a ObchZ a dodnes přetrvávající potíže s přechodnými ustanoveními

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit