Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

PRÁVO CENNÝCH PAPÍRŮ NA ROZHRANÍ STARÉ A CHYSTANÉ NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.12.2003
9.00 - cca 16.00
    —
3136

MV CENTRUM
Na Strži 63, Praha 4

Detaily/doprava
metrem trasa C, výstup stanice Pankrác

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Odborný program

Přestože je zákon o cenných papírech v účinnosti více než deset let, praxe stále naráží na bezpočet nejasností v základních otázkách právní úpravy cenných papírů. Jejich vinou se mnozí podnikatelé, ale též investoři dopouštějí při vydávání či nakládání s cennými papíry závažných chyb, jež vyvolávají nepříjemné důsledky právní i ekonomické. Negativní roli sehrává též značná nestabilita právních předpisů, která se s připravovanou reformou úpravy ještě zhorší.

Účelem semináře je věnovat se vybraným otázkám právní úpravy cenných papírů, jež tradičně i aktuálně působí největší nesnáze. Seminář si dále klade za cíl přiblížit účastníkům připravované změny v zákonech týkajících se cenných papírů a kapitálového trhu a nastínit základní problémové okruhy, jichž se tyto změny dotknou, ať již příznivě, či zhoubně.

Odborný program semináře:

  • Pojem cenného papíru v českém právním řádu a v zahraničí, předpoklady vydání a oběhu cenných papírů výslovně neupravených právními předpisy
  • Vydání cenných papírů a nejčastější vady, jichž se emitenti při vydání dopouštějí; pojem emise cenného papíru, datum emise aj.
  • Vybrané otázky z problematiky cenných papírů se zahraničním prvkem (jakým právním řádem se řídí cenný papír vydaný v zahraničí tuzemcem, v tuzemsku zahraniční osobou atd.)
  • Druhy cenných papírů, forma, podoba s důrazem na změnu podoby akcií po provedených novelizacích zákona
  • Hromadné listiny a jejich emise v českém právu se zvláštním důrazem na hromadné akcie
  • Zástavní právo k cenným papírům, problematika výkonu práv spojených se zastaveným cenným papírem
  • Vybrané otázky týkající se veřejné nabídky a veřejné dražby cenných papírů
  • Problematika vedení evidence dematerializovaných, popř. imobilizovaných cenných papírů v tuzemsku a v zahraničí, vybrané trendy z této oblasti
  • Vybrané otázky týkající se dluhopisů (limity emisí dluhopisů v českém právu, sběrný dluhopis, schůze majitelů dluhopisů aj.)
  • Perspektivy dalšího rozvoje práva cenných papírů a kapitálového trhu (připravovaná úprava cenných papírů v novém občanském zákoníku, připravované kolizní normy, chystaný zákon o podnikání na kapitálovém trhu, o dluhopisech)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit