Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Jan Dědič

Vystudoval Právnickou fakultu UK Praha. Po studiích působil 4 roky jako odborný asistent na VŠE Praha na katedře hospodářského práva. V dalším období pracoval jako podnikový právník a v roce 1985 se vrátil na VŠE Praha opět jako odborný asistent na katedru práva Fakulty mezinárodních vztahů. V současnosti je partnerem advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Od roku 1990 se intenzivně věnuje obchodnímu právu. Přednáší pro odbornou veřejnost z podnikové praxe, dále pro profesní komory (Komoru daňových poradců, Komoru auditorů, Notářské komory, Českou advokátní komoru). Průběžně přednáší na vídeňské Wirtschaftsuniversität. Je expertem ČR pro harmonizaci práva ČR s právem EU, členem komise pro obchodní právo Legislativní rady vlády ČR, do roku 1997 byl předsedou rozkladové komise Ministerstva financí, nyní je předsedou rozkladové komise České národní banky. Aktivně se účastnil na rekodifikaci Nového občanského zákoníku a Nového zákona o obchodních korporacích (byl členem členem rekodifikační komise pro nový občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích), dříve pracoval na tvorbě a rekodifikaci obchodního zákoníku, živnostenského zákona, zákona o komoditních burzách, zákona o investičních společnostech a investičních fondech, zákona o cenných papírech a zákona o burze cenných papírů. Nyní je členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti, dále je členem několika vědeckých rad při vysokých školách v České republice. Byl zpracovatelem několika expertiz (pro Fond národního majetku k restitučnímu a investičnímu fondu a k vybraným privatizačním projektům, pro Ministerstvo průmyslu a obchodu k výkladu živnostenského zákona, pro Nejvyšší kontrolní úřad k výkladu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu). Publikuje v odborném tisku, je autorem a spoluautorem více než padesáti knižních monografií a skript.

Uplynulé semináře

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit