Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
17.12.2024
9.00 - cca 15.00
    —
210254

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.

expertka na katastrální problematiku, bývalá ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu. Právník roku 2018 pro správní právo. Věnuje se rovněž lektorské a publikační činnosti a v současné době přednáší též na Právnické Fakultě UP v Olomouci a CEVRO Institutu v Praze.

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s povinnými náležitostmi listin předkládaných katastrálnímu úřadu, průběhem vkladového řízení a řízení o zápis poznámkou, rozsahem přezkumné činnosti katastrálního úřadu a zdokonalit je v této oblasti.

Zvláštní důraz je kladem na nejčastější závady podání s uvedením, jak předejít případnému nezdaru. Seminář je aktualizován s ohledem na nejnovější praktické poznatky z katastrální praxe a judikatury soudů.

Seminář je určen všem, kteří vytvářejí listiny, které jsou podkladem pro zápis vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí a všem, které daná problematika zajímá. Výklad je veden formou interaktivního semináře, s podporou prezentace power point, případových studií a příkladů s ukázkami, v závěru semináře proběhne řízená diskuse.

Odborný program semináře:

  • Právní rámec včetně novelizací
  • Práva zapisovaná vkladem, náležitosti vkladového podání včetně náležitostí vkladových listin (jednotlivě)
  • Průběh vkladového řízení od zahájení až do ukončení, včetně všech procesních úkonů a lhůt, opravné prostředky
  • Přezkumná činnost katastrálního úřadu a poznatky z rozhodovací činnosti (odstranitelné a neodstranitelné závady)
  • Druhy poznámek, jejich povaha, lhůty, rozsah přezkumu při zápisu poznámkou
  • Poznámky (jednotlivě) k osobě, k nemovitosti a se zvláštním zaměřením na poznámky spornosti
  • Prověřování nabývacích titulů (due diligence)
  • Nejčastější závady (na případových studiích) s návodem jak se jim vyvarovat
  • A další

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit