Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Kurz české interpunkce - ON-LINE

Měkké a další dovednosti (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.04.2024
9.00 - cca 13.00
    —
210053

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Jan Táborský

zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent. Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy (pro veřejnost i firemní klientelu). Je autorem popularizační knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014), stylistické kapitoly Mluvnice současné češtiny (Cvrček, V. a kol., Karolinum, 2015), několika e-learningových kurzu aj.

Cena

Vložné: 1890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem kurzu je účastníkům oživit a prohloubit znalosti interpunkčních pravidel jako jedné z obtížnějších oblastí českého pravopisu. Postupně budou systematicky probrána všechna významná pravidla týkající se umisťování čárek i ostatních znamének ve větách, souvětích a výčtech. Zvláštní pozornost bude věnována častým chybám a jevům, jejichž kodifikace se v poslední době změnila.

Výklady se budou opírat o jasné modelové příklady a jejich pochopení si účastníci budou průběžně ověřovat nad texty blízkými jejich pracovní praxi (korespondence, texty úřední nebo obchodní povahy, odborné texty aj.).

Lektor seznámí účastníky s nejnovějšími spolehlivými zdroji informací o interpunkci (s uvedením jejich výhod a nevýhod) a umožní jim položit jakékoliv doplňující dotazy. Později jim je k dispozici pro mailové konzultace.

Výběr z témat:

  • čárky ve větě jednoduché (několikanásobné větné členy, přívlastky volné a těsné, výrazy, které pozbyly větné platnosti, přístavky aj.)
  • čárky v souvětí (souvětí podřadná a souřadná, typy poměrů mezi větami aj.)
  • čárky v infinitivních konstrukcích
  • psaní čárek před spojkami a, i, ani, nebo
  • zásady užívání spojovníku, pomlčky, lomítka, dvojtečky, uvozovek, závorek atd.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit