Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
08.03.2024
9.00 - cca 16.00
    —
210109

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-650/2021 - Zákon o kontrole - webinář

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s obecnou právní úpravou kontroly obsaženou v zákoně č. 255/2012 Sb. Výklad je zaměřen na rozsah působnosti zákona o kontrole, a to jak z hlediska okruhu orgánů veřejné správy, na které se vztahuje, tak z hlediska rozsahu kontrolních činností, které se kontrolním řádem řídí, dále na zahájení a průběh kontroly, na pravomoci kontrolních orgánů vykonávané prostřednictvím kontrolujících, a na práva a povinnosti kontrolovaných osob, na výstupy z kontroly (protokol o kontrole, včetně námitek proti němu a jejich vyřizování) a rámcově též na možné postupy navazující na provedenou kontrolu (zejm. správní řízení o uložení sankcí nebo opatření k nápravě) a na to, jak v nich využít skutečností zjištěných při kontrole. Pozornost bude rovněž věnována vztahu kontrolního řádu a správního řádu, a to jak při samotném výkonu kontroly, tak i z hlediska správních řízení navazujících na kontrolu. Výklad je doplněn odkazy na použitelnou judikaturu vztahující se jak k předchozí tak již k současné úpravě kontroly a reaguje i na dosavadní zkušenosti s aplikací kontrolního řádu v praxi.

Program:

 • Rozsah působnosti kontrolního řádu (okruh kontrolních orgánů a rozsah kontrolních činností, které se novým kontrolním řádem řídí)
 • Průběh kontroly
  • pověření ke kontrole,
  • zahájení kontroly,
  • práva a povinnosti kontrolujících,
  • protokol o kontrole a námitky proti němu,
  • ukončení kontroly a došetření,
  • správní delikty
 • Vztah kontrolního řádu ke správnímu řádu
 • Postupy správních orgánů navazující na výkon kontroly
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit