Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.05.2024
9.00 - cca 16.00
    —
210088

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům a dalším zájemcům, kteří ve své praxi uzavírají smlouvy, musí je plnit nebo plnění očekávají, řeší prodlení dlužníků nebo jejich vadné plnění, případně vymáhají náhradu škody po smluvních partnerech, kteří porušili smlouvu.

Jak je výklad postaven?

Výklad se soustředí na tři typické případy porušení smlouvy: prodlení, vadné splnění a náhradu škody. Tyto instituty jsou představeny z pohledu regulace občanského zákoníku, přičemž je upozorňováno na odlišnosti od předchozí právní úpravy, na použitelnost dosavadní judikatury. Pozornost se věnuje různým ujednáním, která mohou strany využít pro vylepšení své smluvní pozice. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

 • Základní pojmy
  • co je smluvní povinnost, jak se třídí a v čem se odlišují
  • režim povinností před uzavřením smlouvy a po splnění závazku
 • Prodlení dlužníka/věřitele
  • předpoklady prodlení dlužníka, určení počátku a konce prodlení
  • odstoupení od smlouvy při prodlení dlužníka
  • úroky z prodlení – jejich výše, uplatnění, vztah k náhradě škody a smluvní pokutě, problematika úroků z úroků, procesní aspekty
  • paušální náhrada nákladů
  • problematika fixního závazku
 • Vadné splnění
  • rozdíl mezi úplatnými a bezúplatnými smlouvami
  • jak zákoník třídí vady a co z toho prakticky vyplývá
  • reklamační proces
  • specifika vad v rámci kupní smlouvy a smlouvy o dílo
 • Náhrada škody
  • vztah náhrady škody a vadného plnění
  • rozsah náhrady škody – problematika předvídatelnosti a smluvní limitace výše náhrady
  • kdy se hradí škoda třetím osobám
  • problematika příčinné souvislosti
  • smluvní úprava promlčecích lhůt
  • liberační důvody a jejich smluvní úprava
 • Zrušení smlouvy
  • odstoupení od smlouvy – podstatné a nepodstatné porušení smlouvy
  • ochrana třetích osob (např. při koupi nemovitosti)
  • smluvní úprava důsledků odstoupení od smlouvy
 • Smluvní pokuta
  • určitost sjednání smluvní pokuty
  • moderace smluvní pokuty
  • ujednání dalších podmínek pro vznik práva na smluvní pokutu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit