Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům) - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.06.2024
9.00 - cca 16.00
    —
210084

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům a dalším zájemcům, kteří ve své praxi potřebují smluvně zajistit dlužníkovo plnění.

Jak je výklad postaven?

Výklad se soustředí na představení hlavních zajišťovacích a utvrzovacích instrumentů, které jsou upraveny v občanském zákoníku: zástavní právo, ručení, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta. Zdůrazněna jsou pravidla, která jsou podstatná pro jejich správné použití, včetně závěrů judikatury (jak té, která je použitelná z předchozí právní úpravy, tak nových rozhodnutí přijatých již za účinnosti nového občanského zákoníku). V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

 • Obecné otázky
  • Jaké zajištění je nejvhodnější?
  • Jak se projevují přechodná pravidla na „stará“ zajištění?
  • Co je to jistota a jak dostát povinnosti dát jistotu?
  • Je problematické přezajištění?
 • Zástavní právo
  • Co může být předmětem zástavního práva?
  • Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo?
  • Kdy vzniká zástavní právo zajišťující budoucí pohledávku?
  • Co je to maximální zástavní právo?
  • Co nesmí obsahovat zástavní smlouva?
  • Jak se sjednává smluvní zákaz zastavení (negative pledge)?
  • Lze si sjednat propadnou zástavu?
  • Je výhodnější vzít pohledávku do zástavy nebo provést zajišťovací postoupení?
  • Jak se zastavuje obchodní závod a jaký dopad má taková zástava na jeho jednotlivé složky (musí se např. takové zástavní právo zapsat k nemovitosti do katastru nemovitostí)?
  • Jaké různé způsoby výkonu zástavního práva si lze sjednat?
  • Je přednostní věřitel chráněn vůči jiným věřitelům?
  • Co je to uvolněná zástava a k čemu ji lze využít?
 • Ručení
  • Jak vzniká ručení?
  • Jaké postavení nabývá ručitel po splnění za dlužníka?
  • Které dlužníkovi námitky může použít ručitel?
  • Může ručitel započíst dlužníkovu pohledávku?
 • Zajišťovací převod práva
  • Připouští občanský zákoník fiduciární zajišťovací převod práva?
  • Může věřitel převést vlastnické právo k věci, které má k zajištění, na třetí osobu? Stává se tato osoba vlastníkem?
  • Obstojí dosavadní judikatura k zajišťovacímu převodu práva?
 • Smluvní pokuta
  • Jak se vyvarovat neurčitosti smluvní pokuty?
  • Za jakých podmínek může soud snížit výši smluvní pokuty?
  • Jak sjednat smluvní pokutu pro případ zrušení závazku?
  • Mohou v ujednání o smluvní pokutě figurovat třetí osoby?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit