Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Odstraňování (nejen černých) staveb podle nového stavebního zákona - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.09.2024
9.00 - cca 16:00
    —
210252

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Jiří Kubík, MBA

Vedoucí oddělení odvolání a stížností stavebního úřadu, Magistrát města Plzně. Zkušený lektor a autor odborných článků v oblasti stavebního práva, člen České společnosti pro stavební právo. Byl externím členem autorského týmu podílejícího se na tvorbě nového stavebního zákona a je spoluautorem připravovaného komentáře k novému stavebnímu zákonu.

Mgr. David Slováček

asistent soudkyně Nejvyššího správního soudu, dříve právník Kanceláře veřejného ochránce práv. Je spoluautorem připravovaného komentáře k novému stavebnímu zákonu. Zkušený lektor a specialista na veřejné i soukromé právo. Ve své dosavadní práci se prakticky zabýval právem poskytování dotací. Specializuje se rovněž na problematiku místních a účelových komunikací, ochrany spotřebitele, odškodňování za chybný výkon veřejné moci a další agendy. Má rovněž předchozí zkušenosti z advokacie a advokátní zkoušky.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-77/2024 - Odstraňování (nejen) černých staveb - webinář

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Obsahem semináře bude podrobné seznámení s tématem odstraňování staveb, a to jak povolováním odstranění stavby na základě žádosti jejího vlastníka, tak zejména problematikou staveb, jejichž odstranění je nařizováno stavebním úřadem ze zákonem předvídaných důvodů. Seminář představí jednotlivé situace na modelových případech. Důraz bude kladen na černé stavby (postavené bez povolení nebo v rozporu s povolením) a stavby sice povolené, avšak jejichž povolení bylo následně zrušeno. Účastníci se seznámí s možnými postupy stavebního úřadu, včetně vydání dodatečného či nového stavebního povolení nebo naopak nařízení odstranění stavby a výkonu tohoto rozhodnutí. Cílem semináře je pochopení a zvládnutí základních procesů, a to jak z pohledu veřejné správy, tak z pohledu účastníků správních řízení. Lektoři představí novou právní úpravu a vysvětlí její vztah k úpravě předcházející. Účastníci budou rovněž seznámení se soudní judikaturou (rozsudky soudů), kterou lze využít rovněž ve vztahu k novému stavebnímu zákonu.

Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy obecného nebo speciálního stavebního úřadu, a dále advokátům (popř. podnikovým právníkům).

Obsah semináře:

  • Žádost o povolení odstranění stavby a rozhodování o ní
  • Nařizování odstraňování staveb ex offo a jednotlivé situace
  • Nepovolené stavby
  • Stavby, které pozbyly povolení
  • Vadně provedené stavby
  • Nejčastější procesní otázky v řízení o odstranění stavby (např. neúplná žádost o dodatečné povolení, popírání vlastnického práva ke stavbě)
  • Možné výsledky řízení (dodatečné či nové povolení, rozhodnutí o odstranění stavby)
  • Výkon pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby
  • Odstraňování staveb v judikatuře českých soudů
  • Diskuze nad problémy vznesenými účastníky semináře

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit