Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nezbytná cesta v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.08.2024
9.00 - cca 16:00
    —
210239

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Cena

Vložné: 3190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář bude zaměřen na významné praktické téma, k němuž již existuje poměrně rozsáhlá rozhodovací praxe Nejvyššího soudu. Téma bude vysvětleno podrobně na základě konkrétních rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky a praktických příkladech tak, aby byl účastníkům semináře zřejmě praktický význam těchto soudních rozhodnutí a jejich použitelnost. S institutem nezbytné cesty se rozhodovací praxe Nejvyššího soudu setkává překvapivě velmi často, takže jde o institut, který je velmi praktický. Lze se s ním setkat jak při řešení pracovních záležitostí, tak i v běžném soukromém životě.

Program semináře:

  • přechodná ustanovení
  • změny v právní úpravě – ObčZ 1964 x ObčZ 2012
  • předpoklady povolení nezbytné cesty
  • soudní rozhodnutí o povolení nezbytné cesty
  • překážky povolení nezbytné cesty
  • procesní otázky institutu nezbytné cesty
  • finanční nároky spojené s nezbytnou cestou
  • praktické otázky spojené s nezbytnou cestou (problém tzv. vícečetnosti pozemků, důkazní břemena apod.)
  • rozhodování o náhradě nákladů řízení v řízení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit