Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Český pravopis v úřední a obchodní praxi - ON-LINE

Měkké a další dovednosti (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
26.09.2024
9.00 - cca 13:00
    —
210246

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

03.12.2024
9.00 - cca 13:00
    —
210247

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Jan Táborský

zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent. Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy (pro veřejnost i firemní klientelu). Je autorem popularizační knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014), stylistické kapitoly Mluvnice současné češtiny (Cvrček, V. a kol., Karolinum, 2015), několika e-learningových kurzu aj.

Cena

Vložné: 1990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Kurz se věnuje všem hlavním oblastem českého pravopisu. Připomíná základní pravidla a některá z nich vykládá důkladněji a v širších souvislostech, než je v našem vzdělávacím systému obvyklé.

Zvláštní pozornost je věnována jevům, jejichž kodifikace se v poslední době změnila, jevům, v nichž se velmi často chybuje, a jevům, u nichž uplatňujeme jiná než standardní pravopisná pravidla. Vše je prakticky předvedeno na přirozených textech, velmi blízkých praktickým potřebám účastníků kurzu.

Lektor seznámí účastníky s nejnovějšími spolehlivými zdroji informací o pravopisu (s uvedením jejich výhod a nevýhod) a umožní jim položit jakékoliv doplňující dotazy. Později jim bude k dispozici pro mailové konzultace.

Z témat kurzu:

  • psaní počátečních velkých písmen
  • psaní čárek ve větách a souvětích (základní pravidla)
  • zkratky a značky, zápis číslovek
  • slova cizího původu
  • psaní spřežek („dohromady“ vs. „zvlášť“) a jiné

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit