Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty - ON-LINE

Daně, účetnictví (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.09.2024, 11.9.2024
1. den - 9.00 - cca 16.30, 2. den - 9.00 - 14.00
    —
210296

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Cena

Vložné: 5580 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Tento dvoudenní seminář je určen především pro daňové poradce a specialisty, účetní a další osoby, které si chtějí prohloubit své znalosti platného znění zákona o DPH. Při výkladu bude probrána komplexně podle jednotlivých oblastí problematika uplatňování DPH, včetně změn, které byly provedeny v zákoně o DPH od 1. 1. 2024 a nejvýznamnějších změn připravovaných pro rok 2025. Výklad budou prováděn s využitím příkladů, judikátů Soudního dvora EU, informací GFŘ, závěrů jednání KV KDP a dalších metodických pomůcek i praktických zkušeností lektora s uplatňováním DPH. Dostatečný prostor bude vyhrazen na diskusi a dotazy účastníků ke konkrétním aplikačním problémům.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • vymezení některých základních pojmů,
 • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2024 a v roce 2025,
 • základní principy zvláštního režimu pro malé podniky od 1. 1. 2025,
 • vymezení místa plnění při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží,
 • vymezení místa plnění při poskytování služeb, včetně změn od 1. 1. 2025,
 • uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů,
 • vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku,
 • změny ve zdaňování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností od 1. 1. 2025,
 • vystavování daňových dokladů,
 • stanovení základu daně, výpočet daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů a změn od 1. 1. 2025,
 • opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky, včetně změn od 1. 1. 2025,
 • sazby daně, včetně změn od 1. 1. 2025,
 • osvobození v režimu pro malé podniky v tuzemsku od 1. 1. 2025,
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, včetně změn od 1. 1. 2025,
 • uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně specifických postupů při přemístění zboží, dodání a pořízení v režimu skladu (call-off stock) a při dodání zboží v řetězci,
 • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku,
 • uplatňování DPH při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní,
 • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu,
 • pravidla uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na praktické problémy,
 • vykazování přeshraničních plnění, včetně změn pro poskytovatele platebních služeb v roce 2024,
 • přeshraniční režim pro malé podniky od 1. 1. 2025,
 • přiznávání a placení daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně dovozu zboží nízké hodnoty,
 • vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží, včetně změn od 1. 1. 2025,
 • uplatňování nároku na odpočet daně a dílčí změny od 1. 1. 2025,
 • vracení daně a změny od 1. 1. 2025,
 • zvláštní režim pro cestovní službu,
 • zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi,
 • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění, včetně změn od 1. 1. 2025,
 • správu DPH v tuzemsku, včetně změn od 1. 1. 2025,
 • podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2024,
 • zvláštní režim jednoho správního místa (OSS), včetně dovozního režimu (IOSS),
 • další aktuální problémy při aplikaci zákona o DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit