Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.06.2024
9.00 - cca 16.00
    —
210086

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, představitelům obcí a krajů, soukromým pronajímatelům, nájemníkům a dalším zájemcům, kteří se ve své praxi střetávají s problematikou nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

Jak je výklad postaven?

Výklad se soustředí na podrobný rozbor pravidel, která je nutno znát při uzavírání nájemní smlouvy k nebytovému prostoru určeného k podnikání, při trvání nájemního práva a při jeho skončení. Tato pravidla jsou představena na praktických příkladech a judikatuře.

Odborný program semináře

  • vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ
  • které prostory lze pronajmout k podnikání
  • podstatné náležitosti nájemní smlouvy (co musí být ujednáno ve smlouvě, co je dobré ujednat a čemu je dobré se vyhnout – jak z pohledu pronajímatele, tak nájemce)
  • práva a povinnosti pronajímatele a nájemce podle občanského zákoníku
  • změny na pronajatých prostorech prováděné nájemcem/pronajímatelem
  • právo vývěsního štítu
  • převod nájmu (postoupení smlouvy), změna pronajímatele
  • skončení nájmu (pravidla pro výpověď, výpovědní důvody, námitkové řízení, soudní přezkum)
  • náhrada za převzetí zákaznické základny

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit