Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový zákon o hromadném občanském řízení soudním - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
22.05.2024
9.00 - cca 14.30
    —
210181

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D.

vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti, významnou měrou se podílela na přípravě nového zákona o hromadných žalobách, doktorandka na Katedře občanského práva Právnické fakulty UK, členka Advisory Committee společného projektu European Law Institute a EU Agency for Fundamental Rights věnujícímu se tématu Business and Human Rights: Access to Justice and Effective Remedies

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

ČR má z důvodu unijní směrnice č. 2020/1828 o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitel povinnost zakotvit do svého právního řádu hromadné řízení. Návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním se aktuálně projednává v legislativním procesu, jeho přijetí lze očekávat v první polovině roku 2024 s účinností od 1. května či 1. června 2024.

Dosavadní občanské soudní řízení obsahuje jen kusé prvky kolektivního procesu, které se v praxi využívají jen v omezené míře. Návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním by měl uvedené změnit, neboť umožní využívání kolektivního řízení ve spotřebitelských sporech. Návrh zákona by tak měl do českého právního řadu transponovat unijní směrnici o zástupných žalobách na ochranu práv spotřebitelů a umožnit podávání hromadných žalob.

Spolu se zákonem o hromadném řízení se navrhuje přijmout také návrh zákona, kterým se novelizují související předpisy. I v této doprovodné novele jsou obsaženy některé významnější změny, zejména v případě zákona o ochraně spotřebitele.

Jaká jsou očekávaná základní koncepční východiska připravovaného zákona? V jakých případech bude hromadné řízení přípustné a kdy naopak nikoliv? Kdo může podat hromadnou žalobu a za jakých podmínek? Má se praxe nového institutu obávat? Jaké zásadnější změny se dotknou souvisejících předpisů?

Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem připravovaného balíčku dvou zákonů, informovat je stručně o legislativním vývoji a připravit je na jednu z největších novinek v oblasti českého civilního procesu za poslední desetiletí.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky či okruhy:

 • Stručné shrnutí dosavadního vývoje a další vyhlídky
  • důvody předložení zákona o hromadném řízení
  • vývoj koncepce v rámci legislativního procesu
  • předpokládané přijetí a účinnost zákona
  • základní východiska novely souvisejících předpisů
 • Základní pojmy a koncepce
  • definice hromadného řízení
  • Jaký je vztah hromadného řízení k ostatním druhým civilního procesu?
  • Jaký je vztah zákona k občanskému soudnímu řádu, exekučnímu řádu a insolvenčnímu zákonu?
  • pravomoc a příslušnost soudu
  • rejstřík hromadných řízení
 • Účastníci hromadného řízení
  • Kdo může podat hromadnou žalobu?
  • Role neziskových subjektů
  • Kdo může být v hromadném řízení žalován?
  • Jaké je postavení poškozených osob v hromadném řízení?
 • Náležitosti hromadné žaloby
  • Jak by měla vypadat bezvadná hromadná žaloba?
  • Co může žalobce v žalobě požadovat?
 • Podmínky přípustnosti hromadné žaloby
  • Důvody pro oddělení fáze řízení, v níž se zkoumají podmínky přípustnosti hromadné žaloby
  • Za jakých podmínek je možné vést soudní spor hromadně?
  • Jak se podmínky zkoumají?
  • Jaký je vztah hromadného řízení a řízení individuálního?
  • usnesení soudu o přípustnosti hromadné žaloby
 • Hromadné řízení ve věci samé
  • postup soudu a účastníků řízení v hromadném řízení ve věci samé se zaměřením na odlišnosti od klasického soudního sporu
  • předložení důkazů (za jakých podmínek a jaké jsou důsledky nesplnění této povinnosti)
 • Předběžná opatření v hromadném řízení
  • Za jakých podmínek a v jaké fázi řízení lze požadovat nařízení předběžného opatření?
  • náležitosti návrhu na nařízení předběžného opatření
  • předběžné opatření žalovaného v případě nepoctivého jednání žalobce
 • Financování hromadného řízení
  • soudní poplatky a otázka nákladů řízení
  • přehled zdrojů peněžních prostředků – aneb jak zajistit transparentní a bezpečné financování hromadných žalob
  • odměna pro žalobce, její určení a výpočet
 • Rozsudek v hromadném řízení
  • náležitosti rozsudku
  • postup po vydání pravomocného rozsudku ve věci samé
  • Kdo může podat opravné prostředky?
  • Jaký je postup v odvolacím a dovolacím řízení?
 • Exekuční a insolvenční souvislosti
  • Jak probíhá výkon rozhodnutí z hromadného řízení?
  • následky úpadku některého z účastníků hromadného řízení nebo spotřebitele
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení
  • Základní koncepce související novely
  • Změna občanského soudního řádu
  • Změna zákona o soudních poplatcích
  • Změna zákona o ochraně spotřebitele
  • Podmínky a postup při zápisu neziskových subjektů na seznám oprávněných osob
  • Zástupná žaloba na zdržení se jednání podle zákona o ochraně spotřebitele – podmínky, odchylky a vztah k hromadné žalobě
 • Směrnice o zástupných žalobách
  • základní pojetí kolektivní žaloby v unijní úpravě a jeho vztah k českému zákonu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit