Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smluvní pokuta - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
30.09.2024
9.00 - cca 13:00
    —
210267

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Pavel Horák,Ph.D.

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia rozsudkem z ledna 2023 zásadním způsobem změnil judikaturní přístup k moderaci smluvní pokuty. Rozhodujícími okolnostmi pro moderaci smluvní pokuty již nejsou toliko okolnosti v době ujednání o smluvní pokutě, ale i okolnosti následující, tedy okolnosti, za nichž došlo k porušení smluvní povinnosti utvrzení smluvní pokutou a za určitých okolností i to co následovalo, včetně posuzování, zdali a v jaké výši příp. věřiteli vznikla škoda.

Předmětem semináře bude představení této judikaturní změny, včetně jejího kritického zhodnocení a vysvětlení dopadů pro smluvní i soudní praxi.

Kromě uvedeného se bude seminář věnovat výkladu tohoto utvrzovacího prostředku od možností jejího sjednávání po konfrontaci s dalšími závěry judikatury a hledání odpovědí na otázky, v jakém rozsahu tato judikatury bude nadále použitelná. Půjde zejména o následující aktuální okruhy otázek zaměřené na limity autonomie vůle stran při sjednávání smluvní pokuty:

 • Lze sjednat SP elektronicky např. v úvěrové smlouvě tzv. „kliknutím na webu“?
 • Jaká jsou pravidla posuzování nepřiměřenosti smluvní pokuty?
 • Posuzuje se nepřiměřenost smluvní pokuty jen a pouze k okamžiku ujednání o smluvní pokutě, nebo se zohlední i důvody porušení povinnosti, např. důsledky pandemie?
 • Kdy a jak soud zjišťuje skutečnou výši škody vzniklou věřiteli?
 • Může u sjednané smluvní pokuty převažovat její sankční funkce, nebo musí převažovat funkce uhrazovací (paušální náhrada škody)?
 • Lze moderovat SP po jednostranném zápočtu?
 • Lze moderovat smluvní pokutu po jejím zaplacení?
 • Lze sjednat SP ve prospěch třetí osoby nebo zavázat třetí osobu ze SP?
 • Lze sjednat SP pro případ výpovědi či odstoupení od smlouvy?
 • Lze sjednat SP ve výši 0,5 % denně, případně v jaké výši?
 • Lze si dohodou stran vyloučit moderaci SP?
 • Lze sjednat SP obecně za každé porušení povinnosti ve smlouvě?
 • Lze sjednat platně smluvní pokutu označenou např. jen jako „sankce“ či „penále"?
 • Lze sjednat se spotřebitelem SP v obchodních podmínkách?
 • Je excesivní výše smluvní pokuty ve spotřebitelských smlouvách předmětem moderace?
 • Lze sjednat SP kumulativně s úrokem z prodlení?
 • Lze a za jakých podmínek sjednat SP a úrok z prodlení ve smlouvě o spotřebitelském úvěru?
 • Lze výkladem vůle stran dopět k závěru, že smluvní pokuta sjednaná ve vazbě na prodlení s dlužnou částkou může představovat úrok z prodlení?
 • Jaké jsou zákonné korektivy posuzování nepřiměřenosti sjednaného úroku z prodlení mezi podnikateli, příp. ve vztazích se slabší stranou?
 • Lze sjednat SP ve stanovách SVJ přes nesouhlas přehlasovaného vlastníka bytu?
 • Lze při postoupení pohledávky ze SP pro procesní nástupnictví soudu doložit jen oznámení, nikoli postupní smlouvu?
 • Lze a jak postoupit dostatečně určitě část již splatné pohledávky ze smluvní pokuty vznikající za každý den prodlení?
 • Lze přezkoumávat přiznanou SP rozhodčím nálezem, kdy a jak se promlčuje?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit