Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální otázky správního řízení - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.06.2024
9.00 - cca 16.00
    —
210104

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

06.12.2024
9.00 - cca 16.00
    —
210282

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-306/2024 - Aktuální otázky správního řízení - webinář

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Obsah semináře je do značné míry předznamenán jeho názvem, nepůjde o komplexní výklad jednotlivých ustanovení upravujících správní řízení obsažených zejména ve druhé části správního řádu, ale o výklad zaměřený na vybraná ustanovení o správním řízení, přesněji řečeno na aktuální problémy a otázky spojené s nejdůležitějšími ustanoveními upravujícími průběh správního řízení na prvním i druhém stupni. Struktura semináře bude sledovat systematiku správního řádu a jednotlivé fáze průběhu správního řízení na prvním a druhém stupni a bude se věnovat takovým otázkám jako např.:

Program semináře:

  • Postavení správních orgánů
  • Podjatost úředních osob
  • Doručování písemností
  • Účastníci řízení a jejich úkony
  • Zahájení a průběh řízení
  • Dokazování
  • Ochrana proti nečinnosti
  • Odvolací řízení
  • Přezkumné řízení
  • Obnova řízení

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit