Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Stylistika současné češtiny v úřední a obchodní praxi - ON-LINE

Měkké a další dovednosti (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.09.2024
9.00 - cca 13:00
    —
210242

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

12.11.2024
9.00 - cca 13:00
    —
210243

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Jan Táborský

zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent. Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy (pro veřejnost i firemní klientelu). Je autorem popularizační knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014), stylistické kapitoly Mluvnice současné češtiny (Cvrček, V. a kol., Karolinum, 2015), několika e-learningových kurzu aj.

Cena

Vložné: 1990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem kurzu je představit hlavní principy efektivní stylizace textu se zvláštním zřetelem k úřední a obchodní praxi. Vychází z přesvědčení, že při tvorbě dobrého textu jsou stylistické otázky přinejmenším stejně důležité jako otázky pravopisné (jimž je ovšem v našem vzdělávacím systému věnována výrazně větší pozornost).

Lektor vyloží několik desítek jevů z oblasti slovní zásoby a větné skladby češtiny. Nepracuje přitom se zjednodušeným hodnocením na ose správné–nesprávné, ale s vhodnějšími škálami knižní–neutrální–hovorové, konzervativní–progresivní, neutrální–nářečně zabarvené apod., a to s vědomím, že aby text splnil svůj účel, má konečný výběr slov nebo větných konstrukcí odpovídat jeho druhu a účelu.

Všechny jevy jsou představovány v přirozených kontextech blízkých potřebám účastníků. Účastníci mohou pokládat jakékoliv doplňující dotazy a lektor jim je později k dispozici pro mailové konzultace.

Výběr z témat:

  • slovní zásoba současné češtiny a její změny, významové, gramatické a stylové posuny slov
  • počešťování cizích slov, jejich skloňování a časování
  • užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus)
  • změny vazeb sloves, podstatných a přídavných jmen
  • přehledná větná stavba, tzv. nepravé vedlejší věty
  • slovosled: variantnost a optimální řešení
  • zdroje informací o češtině a jejich limity aj.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit