Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
18.10.2024
9.00 - cca 16.00
    —
210286

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-372/2022 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - webinář

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s procesní částí zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.), tzn. s těmi jeho ustanoveními, která upravují řízení o přestupku, včetně ustanovení o postupu před zahájením řízení, a s dosavadními zkušenostmi s aplikací této nové normy v praxi.

Výklad je zaměřen na procesní část zákona, tzn. zvláštní pravidla řízení o přestupcích ve vztahu k obecné úpravě správního řízení ve správním řádu, která se na řízení o přestupku použije subsidiárně. Probrána budou postupně ustanovení o správních orgánech a účastnících přestupkového řízení, o postupech před zahájením řízení, o zahájení a průběhu řízení o přestupku, včetně zvláštních druhů řízení, ustanovení o rozhodnutí o přestupku a o odvolacím a přezkumném řízení a novém rozhodnutí.

Výklad je doplněn odkazy na judikaturu zejména správních soudů vztahující se k dřívější právní úpravě správního trestání i k úpravě nové.

Program:

  • Řízení o přestupcích a správní orgány příslušné k projednávání přestupků, vztah ke správnímu řádu
  • Postup před zahájením řízení o přestupku
  • Zahájení a průběh řízení o přestupku
  • Účastníci řízení o přestupku a další osoby vystupující v řízení
  • Zvláštní druhy řízení o přestupku
  • Rozhodnutí o přestupku a odvolací řízení
  • Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
  • Evidence přestupků
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit