Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
22.05.2024
9.00 - cca 16.00
    —
24121

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-413/2017 - Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva

Cena

Vložné: 3190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 12% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům, developerům a dalším zájemcům, kteří vlastní majetek, starají se o něj, případně různá věcná práva využívají ve svém podnikání.

Jak je výklad postaven?

Problematika věcných práv k věcem cizím je jednou z těch, která byla v předchozí právní úpravě velmi podceněna a která byla velmi široce budována judikaturou Nejvyššího soudu. Proto se výklad soustředí na podrobné představení celé regulace zejména práva stavby (včetně praktických souvislostí s katastrálním právem) a věcných břemen (služebností a reálných břemen). Výklad je doplněn o další problematiku limitovaných věcných práv – např. o právo předkupní či výhradu vlastnického práva sjednanou jako věcné právo. Upozorňuje se též na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

 • Obecně
  • Co jsou to limitovaná věcná práva, jak se liší od obligačních práv a jaká je jejich vzájemná konkurence, aneb Má přednost právo stavby nebo nájemní právo?
 • Právo stavby
  • Jak lze stavět na cizím pozemku? Co se stane, když si ke stavbě pronajmu pozemek?
  • K čemu lze využít právo stavby? Lze v rámci práva stavby stavět inženýrské sítě nebo pozemní komunikace?
  • Může si vlastník pozemku zřídit právo stavby sám pro sebe?
  • Je nějaká souvislost mezi právem stavby a stavebním zákonem?
  • Může být právo stavby využito v bytovém spoluvlastnictví?
  • Co by se mělo ujednat ve smlouvě o zřízení práva stavby? Jak musí být vymezena stavba?
  • Jak konstruovat úplatu za právo stavby?
  • Když koupím právo stavby, jsem vázán smlouvou o zřízení práva stavby?
  • Jak zaniká právo stavby a jaké jsou důsledky pro třetí osoby?
  • Jak se právo stavby promítá v katastru nemovitostí?
 • Věcná břemena
  • Jak se liší služebnosti od reálných břemen a kde hledat jejich praktické využití v moderní společnosti?
  • Co je to vlastníkova služebnost?
  • Lze zřídit pozemkovou služebnost ve prospěch určité osoby?
  • Jaký je vztah věcných břemen dle energetického zákona k občanskému zákoníku?
  • Jak se věcná břemena promlčují?
  • Kdo nese náklady na služebnou věc?
  • Jak zanikají služebnosti v důsledku trvalé změny?
  • Lze využít reálné břemeno k zajištění dluhu?
  • Jak se změnila právní úprava nezbytné cesty?
 • K některým dalším limitovaným věcným právům
  • Jak se změnila regulace předkupního práva?
  • K čemu lze prakticky využít výhradu vlastnického práva?

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit