Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Stylistika současné češtiny v úřední a obchodní praxi

Měkké a další dovednosti (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
09.10.2024
9.00 - cca 13:00
    —
24266

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. Jan Táborský

zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent. Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy (pro veřejnost i firemní klientelu). Je autorem popularizační knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014), stylistické kapitoly Mluvnice současné češtiny (Cvrček, V. a kol., Karolinum, 2015), několika e-learningových kurzu aj.

Cena

Vložné: 2090 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem kurzu je představit hlavní principy efektivní stylizace textu se zvláštním zřetelem k úřední a obchodní praxi. Vychází z přesvědčení, že při tvorbě dobrého textu jsou stylistické otázky přinejmenším stejně důležité jako otázky pravopisné (jimž je ovšem v našem vzdělávacím systému věnována výrazně větší pozornost).

Lektor vyloží několik desítek jevů z oblasti slovní zásoby a větné skladby češtiny. Nepracuje přitom se zjednodušeným hodnocením na ose správné–nesprávné, ale s vhodnějšími škálami knižní–neutrální–hovorové, konzervativní–progresivní, neutrální–nářečně zabarvené apod., a to s vědomím, že aby text splnil svůj účel, má konečný výběr slov nebo větných konstrukcí odpovídat jeho druhu a účelu.

Všechny jevy jsou představovány v přirozených kontextech blízkých potřebám účastníků. Účastníci mohou pokládat jakékoliv doplňující dotazy a lektor jim je později k dispozici pro mailové konzultace.

Výběr z témat:

  • slovní zásoba současné češtiny a její změny, významové, gramatické a stylové posuny slov
  • počešťování cizích slov, jejich skloňování a časování
  • užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus)
  • změny vazeb sloves, podstatných a přídavných jmen
  • přehledná větná stavba, tzv. nepravé vedlejší věty
  • slovosled: variantnost a optimální řešení
  • zdroje informací o češtině a jejich limity aj.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit