Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Správní a trestní právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
16.06.2023
9.00 - cca 16.00
    —
23191

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

08.12.2023
9.00 - cca 16.00
    —
23265

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-410/2015 - Opravné prostředky ve správním řízení

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Obsahem semináře bude podrobný výklad ustanovení správního řádu týkajících se opravných prostředků, tzn. odvolacího řízení, včetně řízení o rozkladu, přezkumného řízení a obnovy řízení, vedle toho rovněž nového rozhodnutí ve věci a uspokojení navrhovatele po podání žaloby ve správním soudnictví, a také ustanovení o přezkumu tzv. jiných správních úkonů (vyjádření, osvědčení a sdělení) a ustanovení o prohlašování nicotnosti správních rozhodnutí, a to ve vazbě na dosavadní zkušenosti s aplikací příslušných ustanovení v praxi a související judikaturu.

Program semináře:

 • Odvolací řízení
  • odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení
  • odvolací lhůta
  • odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení
  • průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem
  • autoremedura
  • průběh odvolacího řízení před odvolacím orgánem
  • rozhodnutí odvolacího orgánu
  • rozklad a zvláštnosti řízení o rozkladu
  • odpor proti příkazu
 • Přezkumné řízení
  • předmět přezkumného řízení
  • výjimky z přezkumného řízení
  • zahájení přezkumného řízení
  • průběh přezkumného řízení
  • zastavení přezkumného řízení
  • rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účinky
  • zkrácené přezkumné řízení
 • Obnova řízení
  • důvody a další podmínky (zejm. lhůty) pro obnovu řízení
  • obnova řízení na žádost
  • obnova řízení z moci úřední
  • nové řízení ve věci po povolení nebo nařízení obnovy
 • Nové rozhodnutí ve věci
  • důvody pro vydání nového rozhodnutí
  • zvláštnosti nového řízení ve věci
 • Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví
  • podmínky spokojení účastníka po podání žaloby
  • vztah k soudnímu řádu správnímu
 • Přezkum jiných správních úkonů podle čtvrté části správního řádu
 • Nicotnost rozhodnutí a její prohlašování

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit