Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a člen představenstva ČAK. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti, pod nimiž řídil mimo jiné práce na přijímání nového občanského zákoníku. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Působí jako vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře urbanismu Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Vedle legislativy, práva na informace a témat eGovernmentu se ve své praxi věnuje stavebnímu právu. Byl vedoucím autorského kolektivu expertů, kteří připravili původní návrh nového stavebního zákona, s nímž získal v hlasování veřejnosti titul Zákon roku 2021. Jako jeden z mála právníků obdržel v roce 2016 Českou cenu za architekturu za sepis Pražských stavebních předpisů.

František Korbel

Mimo jiné je předním odborníkem na právo na informace, kterému se věnuje dlouhodobě a systematicky jak po stránce teoretické, tak i praktické jak z pohledu povinných subjektů, kde působil, tak i z pohledu žadatelů, které zastupoval ve své advokátní praxi. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Je autorem a spoluautorem řady publikací k tomuto tématu a spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Od r. 2007 vedl za Ministerstvo spravedlnosti projekt rekodifikace soukromého práva. Podílel se také na tvorbě a prosazování předpisů, které zásadně reformují doručování v českém právním řádu. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu. Řídil přípravu a přijímání nového občanského zákoníku a souvisejících zákonů a jejich implementaci k 1. 1. 2014 včetně vzdělávání justice a veřejné správy. Je spoluautorem převodových tabulek a velkého komentáře k NOZ vydávaného nakladatelstvím Leges. Podílel se na tvorbě a prosazování předpisů, které zásadně reformují doručování v českém právním řádu.

Aktuální semináře

Termín Seminář Místo Objednat
10.09.2024 Nový stavební zákon v detailu - územní plánování a použitelná judikatura - ON-LINEon-line
10.09.2024 Nový stavební zákon v detailu - územní plánování a použitelná judikaturabudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
24.09.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební řád a použitelná judikatura - ON-LINEon-line
24.09.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební řád a použitelná judikaturabudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
08.10.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, prováděcí předpisy a použitelná judikatura- ON-LINEon-line
08.10.2024 Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, prováděcí předpisy a použitelná judikaturabudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
05.11.2024 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou - ON-LINEon-line
05.11.2024 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturoubudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
19.11.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu)budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
19.11.2024 Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINEon-line

Uplynulé semináře

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit