Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu. Ve své advokátní praxi se věnuje stavebnímu právu a byl vedoucím autorského kolektivu návrhu nového stavebního zákona.

František Korbel

Advokát, partner advokátní kanceláře Havel & Partners. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace, kterému se věnuje dlouhodobě a systematicky jak po stránce teoretické, tak i praktické jak z pohledu povinných subjektů, kde působil, tak i z pohledu žadatelů, které zastupoval ve své advokátní praxi. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Je autorem a spoluautorem řady publikací k tomuto tématu a spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Od r. 2007 vedl za Ministerstvo spravedlnosti projekt rekodifikace soukromého práva. Podílel se také na tvorbě a prosazování předpisů, které zásadně reformují doručování v českém právním řádu. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu. Řídil přípravu a přijímání nového občanského zákoníku a souvisejících zákonů a jejich implementaci k 1. 1. 2014 včetně vzdělávání justice a veřejné správy. Je spoluautorem převodových tabulek a velkého komentáře k NOZ vydávaného nakladatelstvím Leges. Podílel se na tvorbě a prosazování předpisů, které zásadně reformují doručování v českém právním řádu.

Aktuální semináře

Termín Seminář Místo Objednat
16.12.2022 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře - ON-LINE on-line
16.12.2022 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Uplynulé semináře

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit