Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Ing. RNDr. Radek Beneš,MSc.

Senior konzultant v oboru kybernetické bezpečnosti, soudní znalec ICT, specializuje se na CyberCrime, trestní řízení a forenzní postupy v kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti v kyberprostoru, na elektronickou kontraktaci, digitální důkazy a právně-technické normativy (eIDAS, GDPR, ePrivacy, ZoKB, PSD2 a další)

Doktor Beneš spojuje zejména svět technologií se světem objektivního práva. Jako jmenovaný soudní znalec v oborech Kriminalistika, se specializací bezpečnost a ochrana dat, počítačová a informační kriminalita, dále Kybernetika, výpočetní technika, se specializací na technické a programové vybavení, bezpečnost informačních systémů a ochranu dat, a v neposlední řadě i jmenování v oboru Ekonomika, ceny a odhady, se specializací na software, produkty a služby informačních technologií (viz rejstřík znalců vedený pod Ministerstvem spravedlnosti České republiky) má za dobu obhájení několika set znaleckých posudků nebývalý vhled do uvedených oborů a procesu dokazování. Jeho specializaci dokresluje i působení jako jeden ze soudců trestního senátu (přísedící) u Městského soudu v Praze, kde se specializuje zejména na případy s digitálními důkazy či trestné činy spojené s výpočetní technikou. Jako dlouholetý odborník je též členem Pracovní skupiny k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů, koordinované Úřadem vlády České republiky. Zkušenosti z výkonu těchto funkcí jsou neocenitelné i v jím poskytované konzultační či lektorské činnosti.

Jako technický specialista též pravidelně absolvuje řadu školení a certifikací, kdy zmiňme např. absolvování certifikace specialisty na ochranu osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb. již v roce 2014, interního auditora ISMS dle ISO IEC 27001:2015, profesionální certifikace Microsoft na různé druhy operačních systémů a síťových služeb, bezpečnost webových aplikací a další.

Uplynulé semináře

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit