Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář) a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Dana Ondrejová

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. je docentkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde přednáší a vede semináře z obchodního práva pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia. Je advokátkou (LEGATO advokátní kancelář, Praha 1), rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, zkušební komisařkou ČAK, členkou rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodřáské soutěže pro oblast soutěžního práva, členkou redakční rady časopisu Obchodní právo a Soukromé právo. Dlouhodobě se specializuje zejména na oblast práva proti nekalé soutěži, nekalých obchodních praktik, právní regulace reklamy, na právo závazkové a směnečné. Pravidelně přednáší na odborných seminářích pro veřejnost a vědeckých konferencích a publikuje v odborných právnických časopisech. Je autorkou monografie „Národní šampioni a hospodářská soutěž“ (LINDE Praha a.s., 2007), „Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži“ (Wolters Kluwer a.s., 2010), „Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář.“ (C. H. Beck, 2014), "Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž" (C. H. Beck, 2016), „Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci“ (Wolters Kluwer a.s., 3. vydání 2020). Je spoluautorkou tzv. velkého komentáře k občanskému zákoníku (Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část. § 2055 – 3014. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014), publikací "Reklamní právo" (Rigel, F., Moravec, O., Ondrejová, D., C. H. Beck, 2018), "Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře" (Ondrejová, D., Sehnálek, D., Leges, 2018), komentáře k tzv. Lex Covid (kol. aut., Wolters Kluwer a.s., 2020), "Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti" (Ondrejová, D., Římanová, K., Zvoníček, T., Wolters Kluwer a.s., 2021), učebnic „Nástin obchodního práva“ (kol. aut., Masarykova univerzita, 2014) a „Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání“ (kol. aut., C. H. Beck, 2015).

Aktuální semináře

Termín Seminář Místo Objednat
29.09.2021 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku - ON-LINEon-line
29.09.2021 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vznikubudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
30.09.2021 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách)budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
30.09.2021 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice o nekalých obchodních praktikách) - ON-LINEon-line
13.10.2021 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníkybudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
13.10.2021 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINEon-line
14.10.2021 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi - ON-LINEon-line
14.10.2021 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxibudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
20.10.2021 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
20.10.2021 Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura - ON-LINEon-line
21.10.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních noveláchbudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
21.10.2021 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách - ON-LINEon-line
10.11.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníkubudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
10.11.2021 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminářon-line
11.11.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINEon-line
11.11.2021 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluvbudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
08.12.2021 Smlouva o dílo - ON-LINE on-line
08.12.2021 Smlouva o dílobudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Uplynulé semináře

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit