Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).

Dana Ondrejová

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. je docentkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde přednáší a vede semináře z obchodního práva pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia. Je advokátkou (LEGATO advokátní kancelář, Praha 1), zkušební komisařkou ČAK, členkou rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast soutěžního práva, členka rozkladové komise Energetického regulačního úřadu, sekce na ochranu spotřebitele, členkou redakční rady časopisu Obchodní právo a Soukromé právo. Dlouhodobě se specializuje zejména na oblast práva proti nekalé soutěži, nekalých obchodních praktik, právní regulace reklamy, na právo závazkové a směnečné. Pravidelně přednáší na odborných seminářích pro veřejnost a vědeckých konferencích a publikuje v odborných právnických časopisech. Je autorkou monografie „Národní šampioni a hospodářská soutěž“ (LINDE Praha a.s., 2007), „Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži“ (Wolters Kluwer a.s., 2010), „Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář.“ (C. H. Beck, 2014), "Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž" (C. H. Beck, 2016), „Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci“ (Wolters Kluwer a.s., 3. vydání 2020). Je spoluautorkou tzv. velkého komentáře k občanskému zákoníku (Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část. § 2055 – 3014. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014), publikací "Reklamní právo" (Rigel, F., Moravec, O., Ondrejová, D., C. H. Beck, 2018), "Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře" (Ondrejová, D., Sehnálek, D., Leges, 2018), komentáře k tzv. Lex Covid (kol. aut., Wolters Kluwer a.s., 2020), "Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti" (Ondrejová, D., Římanová, K., Zvoníček, T., Wolters Kluwer a.s., 2021), učebnic „Nástin obchodního práva“ (kol. aut., Masarykova univerzita, 2014) a „Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání“ (kol. aut., C. H. Beck, 2015).

Aktuální semináře

Termín Seminář Místo Objednat
09.10.2024 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky - ON-LINEon-line
09.10.2024 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníkybudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
10.10.2024 Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední významné novely a aktuální judikaturu - ON-LINEon-line
10.10.2024 Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední významné novely a aktuální judikaturubudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
20.11.2024 Smlouva o dílo - ON-LINE on-line
20.11.2024 Smlouva o dílobudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
04.12.2024 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINEon-line
04.12.2024 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluvbudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Uplynulé semináře

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit