Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Dana Ondrejová

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. absolvovala magisterský studijní program, obor právo a právní věda, rigorózní řízení z oboru mezinárodní právo soukromé a obchodní a doktorský studijní program z oboru obchodní právo, to vše na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je odbornou asistentkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde přednáší a vede semináře z obchodního práva pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia. Je advokátkou (partnerem LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.) a působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze. Dlouhodobě se specializuje zejména na oblast práva proti nekalé soutěži, nekalých obchodních praktik, právní regulace reklamy, závazkového a směnečného práva. Pravidelně přednáší na odborných seminářích pro veřejnost a vědeckých konferencích a publikuje v odborných právnických časopisech. Je členkou redakční rady časopisu Soukromé právo (Wolters Kluwer a.s.). Je spoluautorkou tzv. velkého komentáře k občanskému zákoníku (Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část. § 2055 – 3014. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014), učebnice „Nástin obchodního práva“ (Masarykova univerzita, 2014) a „Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání“ (C. H. Beck, 2015) a dalších publikací, autorkou monografie „Národní šampioni a hospodářská soutěž“ (LINDE Praha a.s., 2007), „Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži“ (Wolters Kluwer a.s., 2010), „Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář.“ (C. H. Beck, 2014), „Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci“ (Wolters Kluwer a.s., 2015).

Aktuální semináře

Termín Seminář Místo Objednat
30.05.2019 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníkubudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
06.06.2019 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k červnu 2019budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
19.06.2019 Směnka (blankosměnka) z pohledu dlužníka i věřitele s důrazem na aktuální judikaturubudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
20.06.2019 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vznikubudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
02.10.2019 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxibudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
16.10.2019 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelůmbudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
17.10.2019 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních noveláchbudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
30.10.2019 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vznikubudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
31.10.2019 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluvbudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
14.11.2019 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníkubudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
04.12.2019 Nekalá soutěž - kompletní výklad aktuální právní úpravybudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
05.12.2019 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k prosinci 2019budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Uplynulé semináře

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit