Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

JUDr. Pavel Simon

předseda specializovaného senátu Nejvyššího soudu, který rozhoduje o nárocích na náhradu újmy způsobené výkonem veřejné moci

Nejvyšší dosažené vzdělání:

magisterský titul v oboru práva Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, rigorózní zkouška (JUDr.)

Údaje o praxi lektora:

 • 9/1998 – 12/2001 justiční čekatel Krajského soudu v Plzni
 • 12/2001 – 12/2002 předseda senátu na obchodním úseku Krajského soudu v Plzni
 • 2003 – 6/2010 předseda senátu Okresního soudu v Chebu
 • 2 – 6/2008 soudce na odvolacím úseku Krajského soudu v Plzni
 • 7/2010 – 2011 dočasně přidělen k Nejvyššímu soudu České republiky
 • 2012 – 2013 soudce Nejvyššího soudu České republiky se specializací na odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu
 • 2013 – dosud předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky se specializací na odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu
 • 2013 – dosud soudce Zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (v letech 2013 – 2014 předseda daného senátu)
 • 2010 – dosud jmenován Vládou České republiky kandidátem na ad hoc soudce Evropského soudu pro lidská práva
 • 09/2008 – 7/2009 poradce Ministerstva spravedlnosti ČR pro oblast justiční spolupráce v civilních věcech
 • 5/2009 předsedající Výboru pro občanské právo Rady EU pro projednání Zprávy o aplikaci nařízení Brusel I
 • 2005 – dosud člen Evropské sítě pro justiční spolupráci v civilních věcech

Odborná a publikační činnost: Simon, P.: Evropské mezinárodní právo procesní in Drápal, L., Bureš. J. a kol.: Občanský soudní řád. Komentář, C. H. Beck, 2009.

Způsobilost k lektorské činnosti:

 • lektor Justiční akademie ČR pro oblast evropského civilního procesu
 • lektor agentury TAIEX pro oblast evropského civilního procesu
 • lektor Akademie evropského práva se sídlem v Trevíru, Německo

Aktuální semináře

Termín Seminář Místo Objednat
16.05.2024 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto? - ON-LINEon-line
16.05.2024 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
30.05.2024 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINEon-line
30.05.2024 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
20.06.2024 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu - ON-LINEon-line
20.06.2024 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Uplynulé semináře

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit