Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

JUDr. Martin Richter, Ph.D.

Advokátní kancelář Richter s.r.o., dříve působil na Ministerstvu spravedlnosti. Publikoval mnoho odborných článků zaměřujících se mimo jiné na otázky spojené s trestní odpovědností ve veřejné správě se zvláštním zaměřením na územní samosprávu. Od roku 2013 je lektorem Justiční akademie České republiky pro oblast trestní odpovědnosti ve veřejné správě. Bohaté zkušenosti s praktickým výkonem veřejné správy získal zejména z pozice poradce primátora hl. m. Prahy, tajemníka rozkladové komise a poradní komise ministra spravedlnosti, ředitele odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti a ředitele odboru elektronizace justice v témže úřadě.

Během svého působení na Ministerstvu spravedlnosti zastával výkonné úřednické funkce i funkce ve vyšším vedení Ministerstva. Před soudem zastupoval Ministerstvo v kauzách, které vyžadovaly mimořádnou odbornost nebo zvlášť citlivý přístup. Typicky se jednalo o zastupování ve věci žalob týkajících se rozhodování ministra spravedlnosti nebo například úspěšného řešení vzniklého dvojvládí ve Vězeňské službě. Od roku 2016 až do roku 2020 stál v čele dohledového útvaru, v jehož rámci vytvořil a řídil chod elitního analytického týmu. Na základě pracovních výsledků byl v roce 2019 souběžně pověřen krizovým managementem v odboru elektronizace justice, kde po věcné stránce dokázal zajistit vytvoření strategie pro elektronizaci justice, což umožnilo množství následných kroků (např. vypsání výběrového řízení na elektronický soudní spis či úspěšnou realizaci sbírky soudních rozhodnutí). Od roku 2019 se z pozice zástupce náměstkyně ministra spravedlnosti pro řízení sekce dohledu a justice podílel na řízení předmětné sekce a správě justice. V rámci této funkce získal zkušenost s praktickým výkonem soudnictví, a to mimo jiné i z pozic asistenta soudce okresního soudu, kde prošel během 3 měsíců všemi soudními agendami a následně úspěšně složil profesní zkoušku pro výkon funkce soudce. V roce 2014 nastoupil do zaměstnaneckého poměru jako poradce pro oblast práva primátora.V rámci poskytování komplexního právního poradenství primátorovi hl. m. Prahy se podílel na právní analýze všech projednávaných tisků, vypovězení nevýhodných nájemních smluv Magistrátu v hodnotách stamilionů korun nebo na zajišťování právních aspektů krizové komunikace. Od roku 2016 se podílí na vzdělávání budoucích právníků v oblasti trestního práva a kybernetické kriminality na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Již od roku 2013 se také věnuje vzdělávacím aktivitám v oblasti hospodářské trestné činnosti a trestné činnosti ve veřejné správě. Tato specializace vyžaduje vynikající znalosti nejen trestních předpisů, ale v prvé řadě předpisů mimotrestních, které upravují hospodářský styk (zejm. obchodního práva) a chod veřejné správy. Po celou dobu působí jako lektor pro vzdělávání soudců a státních zástupců Justiční akademie České republiky.

Aktuální semináře

Termín Seminář Místo Objednat
09.06.2022 Trestní odpovědnost ve veřejné správě - ON-LINEon-line
09.06.2022 Trestní odpovědnost ve veřejné správěbudova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit