Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Soutěžní právo - soukromoprávní i veřejnoprávní aktuální aplikační otazníky teorie a praxe

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.10.2009, 15.10.2009
9.00 - cca 16.00 po oba dny
    —
9217

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář) a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Exkluzivně pojatý dvoudenní seminář pro omezený počet posluchačů, založený na interaktivní metodě výuky a vycházející z průběžně pokládaných dotazů posluchačů, je zaměřen na komplexní pochopení všech klíčových institutů a jejich souvislostí v oblasti veřejného soutěžního práva (kartelové dohody, zneužití dominantního postavení, kontrola tržních koncentrací) i soukromého soutěžního práva (nekalá soutěž), na porozumění zásadním změnám, které přinesla poslední novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže, a na podání klíčové rozhodovací praxe soudů rozhodujících na komunitární i vnitrostátní úrovni spory v oblasti soukromoprávní i veřejnoprávní ochrany hospodářské soutěže, a to ve větvi civilního i správního soudnictví.

Posluchačům budou podána teoretická a doktrinální východiska soukromoprávní i veřejnoprávní ochrany hospodářské soutěže, která budou konfrontována s aktuální komunitární i vnitrostátní judikaturou a doplněna úvahami nad řešením otázek dosud nejudikovaných a úvahami de lege ferenda. Vysoce interaktivní metoda semináře, vedeného odborníky praktikujícími v oblasti soutěžního práva, umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a názory do průběhu semináře a podílet se na řešení modelových případů.

Seminář je určen advokátům a jiným právníkům specializujícím se na problematiku soukromého i veřejného soutěžního práva, studentům postgraduálních studijních oborů právnických a ekonomických vysokých škol, zástupcům významných hráčů na tuzemském trhu a další odborné veřejnosti.

Z obsahu:

  • Soukromoprávní a veřejnoprávní ochrana hospodářské soutěže, kombinace veřejnoprávního a soukromoprávního deliktu, provázanost skutkových podstat v obou větvích soutěžního práva a kombinace obou forem ochrany
  • Nekalá soutěž: generální klauzule a jednotlivé zákonné i tzv. soudcovské skutkové podstaty, typologie, vývoj doktríny a aktuální judikatura
  • Kartelové dohody: problematická místa kartelu, trhy náchylné ke kartelizaci, typologie kartelů a pravidla pro jejich posuzování, aktuální judikatura
  • Zneužití dominantního postavení, typologie, doktrína a judikatura
  • Soukromoprávní vymáhání veřejného soutěžního práva
  • Právní prostředky ochrany soukromého soutěžního práva

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit