Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Ochrana hospodářské soutěže a národní šampióni

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
26.11.2007
9.00 - cca 16.00
    —
7198

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář) a rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Protisoutěžní jednání spočívající v uzavírání dohod narušujících hospodářskou soutěž (kartelových dohod) a ve zneužití dominantního postavení má z hlediska faktických dopadů na úroveň hospodářské soutěže tím nebezpečnější důsledky, čím více je uskutečňováno soutěžiteli s významnou tržní silou. Stejně tak kontrola tržních koncentrací nabývá zásadního významu v případech, kdy účastníky jednotlivých forem spojení jsou významní soutěžitelé. V praxi se může střetávat legitimní potřeba ochrany před protisoutěžním jednáním či před protisoutěžními důsledky spojení s mnohdy skrytými projevy politiky tzv. národních šampiónů.

Exklusivní seminář, takto koncipovaný poprvé v České republice, se zaměřuje na aktuální otázky aplikace práva hospodářské soutěže jak v tuzemském, tak v evropském prostoru, a to mimo jiné v případech, kdy k porušování veřejnoprávních pravidel hospodářské soutěže nebo ke koncentračním tendencím dochází právě ze strany těch nejvýznamnějších hráčů na trhu. Jaká konkrétní specifika přináší aplikace práva hospodářské soutěže v případech, kdy v rozporu s pravidly hospodářské soutěže jednají nejvýznamnější soutěžitelé na trhu?

Seminář je zaměřen na tyto klíčové okruhy:

  • Významní hráči na trhu a národní šampióni – nový nebo nově objevený fenomén?
  • Národní šampióni ve světě, v Evropě a v České republice – specifika, výhody nebo nevýhody? Pro koho? Vykazují „naši“ národní šampióni z pohledu hospodářské soutěže některé zvláštnosti?
  • Kartelové dohody a zneužití dominantního postavení – základní východiska, aktuální legislativní stav, limity věcné působnosti předpisů soutěžního práva a hraniční určovatel pro aplikaci práva komunitárního a vnitrostátního českého. Má významná tržní síla vliv z hlediska působnosti jednotlivých právních řádů – komunitárního a tuzemského?
  • Pravidla posuzování jednání z pohledu práva hmotného, hranice mezi jednáním dovoleným a zakázaným – tekuté písky? Kdy je významná tržní síla kritériem posuzování?
  • Kontrola koncentrací – notifikační kritéria a proces posuzování spojení. Co s národními šampióny?
  • Procesní otázky, vyšetřovací oprávnění soutěžních úřadů a povinnosti vyšetřovaných, názorové trendy a aktuální judikatura – efektivní ochrana zajišťovaná soutěžními úřady nebo porušení základních práv? Jsem silnější – mám proto víc práv nebo víc povinností?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit