Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový stavební zákon v detailu - územní plánování a použitelná judikatura

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.09.2024
9.00 - cca 15.00
    —
24405

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a člen představenstva ČAK. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti, pod nimiž řídil mimo jiné práce na přijímání nového občanského zákoníku. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Působí jako vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře urbanismu Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Vedle legislativy, práva na informace a témat eGovernmentu se ve své praxi věnuje stavebnímu právu. Byl vedoucím autorského kolektivu expertů, kteří připravili původní návrh nového stavebního zákona, s nímž získal v hlasování veřejnosti titul Zákon roku 2021. Jako jeden z mála právníků obdržel v roce 2016 Českou cenu za architekturu za sepis Pražských stavebních předpisů.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-150/2024 - Nové stavební právo v detailu - územní plánování

Cena

Vložné: 3290 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 12% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Pokročilý vzdělávací seminář k novému stavebnímu zákonu se zaměřením na použitelnost dosavadní judikatury správních soudů k územnímu plánování podle části třetí nového stavebního zákona.

Pro zaměstnance úřadů územního plánování, stavebních úřadů a dalších dotčených orgánů na úseku územního plánování, správních soudů, urbanisty, projektanty, specializované stavební advokáty, zástupce územních samospráv a další kvalifikované osoby podílející se na procesech strategického a územního plánování, pořizování územně plánovacích podkladů a uzavírání plánovacích smluv.

Program semináře:

 • Základní pojmy územního plánování (§ 12)
 • Působnost ve věcech územního plánování (§ 19–29)
 • Cíle a úkoly územního plánování
 • charakter území v judikatuře
 • Dotčené orgány v procesu územního plánování a jejich vyjádření, stanoviska, závaznost, změna podmínek a řešení rozporů v judikatuře
 • Vymezení a využití územně plánovacích podkladů (UAP a územní studie)
 • Politika územního rozvoje s judikaturou
 • Územní rozvojový plán s judikaturou
 • Zásady územního rozvoje kraje s judikaturou
 • Územní plán s judikaturou
 • Regulační plán s judikaturou
 • Pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn
 • Vymezování zastavěného území
 • Územní opatření (stavební uzávěra a asanace území) s judikaturou
 • Nové plánovací smlouvy
 • Soudní přezkum ve věcech územního plánování
 • Dotazy a diskuse

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit