Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Elektronizace v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu)

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.06.2024
9.00 - cca 15.00
    —
24163

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a člen představenstva ČAK. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti, pod nimiž řídil mimo jiné práce na přijímání nového občanského zákoníku. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Působí jako vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře urbanismu Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Vedle legislativy, práva na informace a témat eGovernmentu se ve své praxi věnuje stavebnímu právu. Byl vedoucím autorského kolektivu expertů, kteří připravili původní návrh nového stavebního zákona, s nímž získal v hlasování veřejnosti titul Zákon roku 2021. Jako jeden z mála právníků obdržel v roce 2016 Českou cenu za architekturu za sepis Pražských stavebních předpisů.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-509/2023 - Elektronické trendy v právu

Cena

Vložné: 3190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 12% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Základní průřezový seminář elektronizace v právu pro všechny uživatele elektronických služeb e-Government i e-Commerce.

Seminář se věnuje všem hlavním právním předpisům tvořících právní rámec elektronizace a digitalizace v právu. Od společných evropských základů v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS) a návrhů jeho novelizace (tzv. eIDAS 2.0) až po české adaptační zákony (zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) a zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci), které dnes upravují většinu relevantních otázek elektronizace, od elektronické identity, přes elektronické podpisy, pečetě a razítka, elektronické dokumenty a jejich právní relevanci až po elektronické doručování. Vytváří obecné právní prostředí pro elektronizaci agend a právního styku a týkají se soukromé i veřejné sféry. Další část semináře je zaměřena na konkrétní projevy elektronizace v soukromém i veřejném právu, judikaturu k elektronickému doručování a podání, právnímu jednání v procesním, občanském a pracovním právu, nové digitální služby a dokazování elektronickými prostředky.

Seminář je určen pro zaměstnance úřadů a soudů, advokáty, notáře, soudní exekutory, podnikové právníky, podnikatele, IT specialisty, procesní specialisty, pracovníky podatelen, spisové služby, compliance, personalistiky, korporátní inovátory, neziskový sektor a všechny, kteří dnes přicházejí do styku s tématy právní relevance elektronického světa.

Odborný program semináře:

 • nařízení eIDAS a návrh jeho změn tzv. eIDAS 2.0
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
 • elektronické podepisování a pečetění dokumentů a podání, úrovně podpisů, jejich použití a význam
 • elektronická identifikace, prostředky identifikace, význam a použití
 • zákon č. 47/2020 Sb., o bankovní identitě
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby
 • zákon č. 261/2021 Sb., o další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
 • elektronické doručování a podání ve veřejném právu
 • elektronické právní jednání v oblasti soukromého práva
 • specifika v zákoníku práce
 • aktuální judikatura
 • dotazy, diskuse, příklady

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit