Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Doručování písemností - změny v systému podávání a doručování písemností po 1.7.2009 - Datové schránky a další novinky

Procesní a správní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.12.2009
9.00 - cca 15.00
    —
9300

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu.

Odborný program

Seminář se zaměří na výklad nové právní úpravy doručování ve veřejné správě a na novinky, které přináší tzv. „souhrnná novela“ občanského soudního řádu (zákon č. 7/2009 Sb.) včetně doprovodných změn v doručování vyvolaných změnami správního řádu, zákona o správě daní a poplatků a nového daňového řádu. Zvláštní pozornost bude věnována prioritě doručování, podávání a nakládání s písemnostmi podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákon o datových schránkách), ve znění jeho novel a prováděcích předpisů. Představeny budou zkušenosti z praktického fungování datových schránek a problémy praxe.

  • Právní základ změn doručování po 1. 7. 2009 – novely občanského soudního řádu, správního řádu a zákona o správě daní a poplatků, nový daňový řád, zákon o datových schránkách, jejich nejnovější novely a prováděcí předpisy
  • Základní pojmy – podání, doručení, písemnosti, listiny, datové zprávy, doručenky, konverze písemností, lhůty aj.
  • Způsoby doručování se zaměřením na novinky – doručení prostřednictvím datové schránky, doručení účastníkem řízení nebo jeho zástupcem, pořadí způsobů doručování, priorita elektronické formy
  • Adresa pro doručování a princip tzv. „povinné adresy“
  • Konkrétní postupy při doručování, obálky, uložení zásilek, náhradní doručení (doručení fikcí), vyloučení náhradního doručení, vyslovení neúčinnosti doručení, prominutí zmeškání lhůty aj. • Datové schránky – zřízení, přístup a aktivace datové schránky, povinní a dobrovolní uživatelé datových schránek, oprávněné a pověřené osoby k přístupu do datové schránky, administrátor, funkce, obsluha a údržba datové schránky, vytváření a podepisování datových zpráv, písemnosti, které lze zasílat do datové schránky, účinky doručení do datové schránky, druhy a rozdíly jednotlivých datových schránek aj.
  • Vztah elektronických forem komunikace k vedení správních a soudních spisů, přijímání podání, vydávání listinných a elektronických rozhodnutí, konverze písemností aj.
  • Vztahy zákona o datových schránkách k procesním předpisům, zákonu o elektronickém podpisu
  • Využití elektronického podpisu, elektronické značky a časového razítka
  • Výhody a nevýhody datových schránek, finanční aspekty
  • Dotazy, diskuse, praktická doporučení a příklady

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit