Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí

Další právní normy (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.11.2010
9.00 - cca 15.00
    —
10266

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Seminář se bude věnovat problematice práva na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a souvisejících předpisů. Na semináři bude kladen důraz nejen na klasickou explikaci právních předpisů, ale i na praktické příklady z praxe, nejčastější spory, ochranu informací, proces vyřizování žádostí o informace a judikaturu správních soudů a Ústavního soudu. Pozornost bude věnována i vzájemnému vztahu obou informačních zákonů a dopadu zvláštních zákonů. Seminář bude reagovat na poslední novely obou zákonů provedené zákony č. 227/2009 Sb. a 380/2009 Sb. a na nález Ústavního soudu č. 123/2010 Sb.

Odborný program semináře:

 • Úvod do práva na informace
  • stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny
 • Rozsah působnosti informačního zákona, definice povinných a oprávněných subjektů, judikatura
 • Vztah informačního zákona ke zvláštním předpisům
  • správní řád a další procesní řády
  • zákon o ochraně osobních údajů
  • zákon o katastru nemovitostí
  • zákon o evidenci obyvatel
  • zákon o právu na informace o životním prostředí
  • zákon o přestupcích
  • stavební zákon aj.
 • Zvláštní případy poskytování informací
  • nahlížení do spisu
  • pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů
  • zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce, města a kraje, osoby s právním zájmem)
  • veřejnost a neveřejnost jednání
  • informační součinnost s jinými orgány
 • Právo na informace hmotné
  • právo na informace a právo na ochranu informací
  • ochrana utajovaných informací
  • ochrana informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů
  • ochrana obchodního tajemství, hospodářského tajemství, důvěrných informací, know-how podnikatelů a sjednané povinnosti mlčenlivosti
  • ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
  • zvláštní případy prolomení ochrany osobních údajů a obchodního tajemství ve veřejném zájmu
  • interní a nové informace
  • informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví
  • informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol
  • další omezení práva na informace
  • vztah k povinnosti mlčenlivosti
 • Právo na informace procesní
  • způsob poskytování informací a jiné způsoby vyřízení žádosti
  • rozhodování o odepření informací v prvním stupni
  • opravné prostředky a rozhodování v druhém stupni
  • ochrana proti nečinnosti
  • soudní ochrana
  • vztah ke správnímu řádu a soudnímu řádu správnímu
  • zpoplatnění informací
 • Diskuse, rady, praktické příklady a doporučení

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit