Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Změny v nomenklatuře zboží pro Intrastat a celní účely /JSD/ a změny v provádění Intrastatu pro rok 2007
TERMÍN - 29.11.2006 - OBSAZEN!!! NOVÝ TERMÍN - 27.11.2006!!!

Finanční právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.11.2006
9.00 - cca 16.00
    —
62531

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální
29.11.2006
9.00 - cca 16.00
    —
6253

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Otakar Krátký

spoluautor vyhlášek a příruček pro provádění Intrastatu

JUDr. Pavel Polák

pracovník Celní správy - Generálního ředitelství cel, specialista na zbožovou nomenklaturu

Odborný program

Seminář je určen všem, kteří obchodují se zahraničím, ať už s partnery z ostatních členských států Evropské unie nebo z tzv. třetích zemí, které jsou mimo Evropskou unii. Mohou ho využít všichni, kteří mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, nebo jim může tato povinnost následně vzniknout, a také ti, kteří vystupují jako celní deklaranti při dovozech a vývozech zboží a musí předkládat celním orgánům celní prohlášení, zejména ve formě Jednotného správního dokladu (JSD). Stejně tak je významný i pro všechny třetí strany, které zastupují zpravodajské jednotky při zpracování výkazů pro Intrastat a jejich předávání celním orgánům a pro ty, kteří ať už nepřímo nebo přímo zastupují při celním řízení dovozce a vývozce zboží. K 1. lednu 2007 dochází opět po pěti letech ke změně zbožové nomenklatury Harmonizovaného systému, nyní velmi podstatné. Současně se také značně mění celá Kombinovaná zbožová nomenklatura, jejíž kódy je třeba uvádět do výkazů pro Intrastat i Jednotných správních dokladů (JSD), používaných jako písemné celní prohlášení. K 1. 1. 2007 se dále předpokládá účinnost nové vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, která přinese určité změny v provádění Intrastatu. Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s novinkami ve struktuře novelizovaného Harmonizovaného systému a důvody, které vedou k realizovaným změnám v této nomenklatuře, s vysvětlením základních pravidel pro správné zařazování zboží do podpoložek Kombinované nomenklatury. S novými pravidly pro provádění Intrastatu budou vysvětlena i ta ustanovení příslušných předpisů, jejichž správné provádění v praxi činí největší potíže, která nejsou vždy jednotně vykládána nebo jsou na ně nejčastěji směrovány dotazy zainteresovaných stran. V průběhu semináře budou moci jeho účastníci pokládat přednášejícím písemně i ústně otázky z celé oblasti provádění Intrastatu a problematiky zařazování zboží do Harmonizovaného systému a Kombinované nomenklatury.

Seminář bude zaměřen zejména na: - podání přehledu o změnách v Harmonizovaném systému i Kombinované nomenklatuře k 1. 1. 2007 - vysvětlení podstaty a důvodů nomenklaturních změn - poskytnutí informací o základních pravidlech a zásadách správného zařazování zboží a o pramenech a pomůckách, které je vhodné při určování zbožových kódů daných nomenklatur používat a jakým způsobem je co nejlépe využít - vysvětlení nových pravidel v provádění Intrastatu na základě vyhlášky, která od 1. 1. 2007 novelizuje vyhlášku č. 201/2005 Sb. - obsah a rozsah údajů vykazovaných do Intrastatu se zaměřením na pravidla k uvádění fakturované hodnoty zboží, dodacích podmínek a povahy transakce - vykazování údajů pro určité zvláštní obchodní operace, jako jsou např. trojstranné obchody - souvislosti při provádění Intrastatu se systémem daně z přidané hodnoty - opravy a upřesňování údajů ve výkazech pro Intrastat - způsob provádění kontrol vykazovaných údajů a uplatňování sankcí za chybné poskytování informací do Intrastatu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit