Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

JUDr. Otakar Krátký

spoluautor vyhlášek a příruček pro provádění Intrastatu

Vystudoval střední ekonomickou školu (obor zahraniční obchod) a dále Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, následně zakončenou rigorózní zkouškou. Absolvoval odborný celní kurz, dále složil tzv. Vyšší celní zkoušku. Je rovněž absolventem kurzu pedagogického minima na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Ve své odborné praxi působil mnoho let na Generálním ředitelství cel (právní odbor, operační odbor, odbor informatiky, sekretariát generálního ředitele), dále pracoval v poradenské společnosti KPMG Česká republika s.r.o. (senior konsultant celní problematiky). Nyní je pracovníkem Českého statistického úřadu (odbor statistiky zahraničního obchodu – metodik Intrastatu).

Podílel se na zavádění a provádění celní statistiky zahraničního obchodu, na tvorbě řady obecně závazných i interních celních předpisů, na využívání výpočetní techniky v celní praxi, na tvorbě harmonizovaného systému popisu a třídění zboží ve Světové celní organizaci, na zavedení evropského celního prohlášení Single Administrative Document (SAD) a systému společného tranzitu v ČR. Rozsáhlá je rovněž jeho lektorská činnost v celní škole a kurzech celních deklarantů, přednášková činnost, publikační činnost v odborných časopisech o Intrastatu i celní legislativě. Je autorem několika publikací o celní problematice. Velmi významná je jeho metodická činnost při zavádění statistického systému Intrastat v ČR (sběr a zpracování údajů o pohybu zboží mezi členskými státy EU), je hlavním zpracovatelem návrhů vyhlášek a příruček o Intrastatu a kontaktní osobou Českého statistického úřadu pro poskytování informací o provádění Intrastatu.

Uplynulé semináře

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit