Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový stavební zákon v detailu - Stavební řád

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.04.2024
9.00 - cca 15.00
    —
24202

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a člen představenstva ČAK. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti, pod nimiž řídil mimo jiné práce na přijímání nového občanského zákoníku. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Působí jako vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře urbanismu Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Vedle legislativy, práva na informace a témat eGovernmentu se ve své praxi věnuje stavebnímu právu. Byl vedoucím autorského kolektivu expertů, kteří připravili původní návrh nového stavebního zákona, s nímž získal v hlasování veřejnosti titul Zákon roku 2021. Jako jeden z mála právníků obdržel v roce 2016 Českou cenu za architekturu za sepis Pražských stavebních předpisů.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-149/2024 - Nové stavební právo v detailu - stavební řád

Cena

Vložné: 3190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 12% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Pokročilý vzdělávací seminář k novému stavebnímu zákonu se zaměřením výhradně na povolování záměrů podle části šesté nového stavebního zákona – stavební řád.

Pro zaměstnance stavebních úřadů, dotčených orgánů a správních soudů, specializované stavební advokáty, projektanty, zástupce územních samospráv a další kvalifikované účastníky povolovacích procesů ve výstavbě.

Program semináře:

 • Záměr a další základní pojmy stavebního řádu (§ 4–14)
 • Působnost ve věcech stavebního řádu (§ 30–35)
 • Obecná ustanovení – podání, doručování, digitalizace (§ 171–173)
 • Úkony před zahájením řízení – předběžné informace, vyjádření, stanoviska a jejich přezkum (§ 174–181) vč. úpravy dotčených orgánů (§ 4) a změny podmínek (§ 5)
 • Povolení stavebního záměru – účastníci, žádost, náležitosti a podklady, námitky a připomínky, rozhodnutí a jeho platnost, přechod a změna, zrychlené řízení (§ 182–212)
 • Povolení nestavebního záměru – změna využití území, dělení a scelování pozemků, stanovení ochranného pásma (§ 213–220)
 • Rámcové povolení (§ 221–223)
 • Změna záměru před dokončením (§ 224)
 • Řízení o odvolání (§ 225–226)
 • Kontrolní prohlídka (§ 227)
 • Řízení o výjimce (§ 228)
 • Řízení o náhradě škody (§ 229)
 • Řízení o užívání – kolaudace, předčasné užívání, zkušební provoz, rekolaudace (§ 230–§ 246)
 • Řízení o odstraňování – povolení odstranění, nařízení odstranění (§ 247–262)
 • Mimořádné postupy a nález (§ 263–266)
 • Přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu (§ 330)
 • Dotazy a diskuse

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit