Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Jaroslav Škubal

advokát České advokátní komory, spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi, které zákoník práce dává zaměstnavatelům při řešení problémů se zaměstnanci. Kromě samotného propuštění, které je obecně vždy rizikovým krokem zaměstnavatele, bude seminář zaměřen i na jiné způsoby řešení problémů, například na možnost snížit či nepřiznat zaměstnancům variabilní složky mezd nebo možnost převedení zaměstnanců na jinou práci, respektive i na možnost prevence budoucích problémů, zejména prostřednictvím řádného hodnocení a odměňování zaměstnanců. Seminář není určen pro zaměstnavatele státních zaměstnanců zaměstnaných na základě zákona o státní službě a dalších zvláštních předpisů.

Účastníci by měli být seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při své personální praxi a tím zabránit možným sankcím ať již ze strany samotných zaměstnanců (včetně prohry v soudním řízení o určení neplatnosti výpovědi), tak i kontrolních orgánů. Situace je pro zaměstnavatele o to složitější, že zákoník práce podrobnější úpravu zejména propouštění neobsahuje a je nutné znát soudní rozhodnutí týkající se této oblasti. Soudní rozhodnutí – a platí to zejména u rozhodnutí z poslední doby – jsou nicméně dosti překvapivá a často i protichůdná. A například v oblasti organizačních změn (propouštění pro nadbytečnost) v předchozích letech zastával Nejvyšší soud ČR dosti striktní a pro zaměstnavatele často negativní přístup. V této souvislosti je také nutné si uvědomit, že v případě soudního sporu ohledně propuštění je to zaměstnavatel, kdo musí u soudu prokazovat, že byly splněny veškeré podmínky pro propuštění zaměstnance.

S ohledem na možné utlumení ekonomických aktivit související s ekonomickými a dalšími aktuálními krizemi a na něj navazující propouštění je v zájmu každého zaměstnavatele se na takovou věc připravit a tím minimalizovat možné negativní dopady neplatného propuštění, ať již jde o náhradu mzdy za celou dobu soudního řízení nebo povinnost zaměstnance vzít zpět do práce.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • Možnosti prevence budoucích problémů se zaměstnanci, pokud jde o přijímání zaměstnanců a sjednávání obsahu pracovní smlouvy
 • Možnosti řešení existujících problémů („fáze před propuštěním“), například možností postihnout zaměstnance snížením mzdy, přeřazením na jinou práci apod.
 • Propuštění – vysvětlení jednotlivých výpovědních důvodů a vazeb mezi nimi navzájem, zejména pokud jde o odlišení neuspokojivých pracovních výsledků či nesplňování požadavků na výkon práce a (méně závažného) porušování pracovní kázně, a to
  • výpověď z důvodu nesplňování předpokladů/požadavků a neuspokojivých pracovních výsledků
  • výpověď a okamžité zrušení pro porušení pracovní kázně; soustavné méně závažné, včetně přípravy vytýkacích dopisů, závažné či zvlášť hrubé porušení
  • výpověď pro zvlášť hrubé porušení léčebného režimu; bude vysvětleno, kdy lze využít tento nový výpovědní důvod a kdy bude lepší nepřiznat zaměstnanci náhradu mzdy
  • výpověď z organizačních důvodů; účastníci budou provedeni celým procesem načasování a implementace organizační změny a budou seznámeni s potřebnou dokumentací k organizační změně a nejdůležitějšími soudními rozhodnutími v této oblasti
  • výpověď ze zdravotních důvodů; obecně lze zaznamenat, že v posledních letech narůstá počet případů, kdy zaměstnanci trpí zdravotními problémy, které jim neumožňují pokračovat v práci – v rámci semináře budou vysvětlena úskalí propouštění z tohoto důvodu, zejména pokud jde o zpochybnitelnost lékařských posudků
 • Diskuse s účastníky na probraná témata. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví otázky již v průběhu semináře.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit