Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Pavel Simon

předseda specializovaného senátu Nejvyššího soudu, který rozhoduje o nárocích na náhradu újmy způsobené výkonem veřejné moci

Odborný program

Každý rok odmítá Nejvyšší soud více než 70 % dovolání podaných v civilních věcech. Děje se tak pro jejich nepřípustnost nebo proto, že nesplňují formální náležitosti, které by umožnily jejich projednání. Nepřípustná a vadná dovolání představují nejen enormní zátěž pro Nejvyšší soud, ale i zbytečně vynaložené náklady neúspěšného účastníka dovolacího řízení, které mohou být následně požadovány jako náhrada škody na jeho advokátu.

Účelem semináře je proto seznámit posluchače na praktických příkladech s nejčastějšími chybami, kterých se dovolatelé v dovolacím řízení dopouštějí a které nevyhnutelně vedou k odmítnutí jejich dovolání a ukázat, jak se těchto chyb vyvarovat.

Seminář je určen advokátům, úředníkům veřejné správy a dalším právním specialistům.

Výklad a s ním spojená diskuse odpoví především na tyto otázky:

 • Jaký je rozdíl mezi mimořádnými opravnými prostředky v civilním řízení (tj. kdy podat dovolání a kdy žalobu pro zmatečnost nebo na obnovu řízení)?
 • Které rozhodnutí lze dovoláním napadnout?
 • Kdy je dovolání absolutně nepřípustné (vč. toho, jak pracovat s finančním limitem 50.000,- Kč)?
 • Jaké jsou předpoklady přípustnosti dovolání podle § 237 o. s. ř. (kdy pouze může být dovolání připuštěno)?
 • Jaký je rozdíl mezi otázkou procesního práva, která přípustnost dovolání zakládá a vadou řízení, která přípustnost dovolání nezakládá?
 • Jak formulovat dovolání v případě pochybení při zjišťování skutkového stavu (tj. kdy jde o otázku právní a kdy skutkovou)?
 • V jaké lhůtě lze dovolání podat a odstranit jeho případné vady?
 • Jaké jsou formální náležitosti dovolání s důrazem na vymezení dovolacího důvodu a podmínek přípustnosti?
 • Jaký je rozsah dovolacího přezkumu a co lze odvozovat od toho, že „věc prošla u Nejvyššího soudu“?
 • Kdy žádat odložení vykonatelnosti a právní moci napadeného rozhodnutí?
 • Jak může dovolací soud rozhodnout a jaké jsou procesní následky jeho rozhodnutí?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit