Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový stavební zákon

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a člen představenstva ČAK. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti, pod nimiž řídil mimo jiné práce na přijímání nového občanského zákoníku. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Působí jako vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře urbanismu Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Vedle legislativy, práva na informace a témat eGovernmentu se ve své praxi věnuje stavebnímu právu. Byl vedoucím autorského kolektivu expertů, kteří připravili původní návrh nového stavebního zákona, s nímž získal v hlasování veřejnosti titul Zákon roku 2021. Jako jeden z mála právníků obdržel v roce 2016 Českou cenu za architekturu za sepis Pražských stavebních předpisů.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-324/2023 - Nové stavební právo

Odborný program

Základní vzdělávací seminář pro úředníky, projektanty, advokáty, správní soudce a jejich asistenty a všechny, kteří přichází do styku se stavebním právem. Představení obsahu, důvodů a cílů nového stavebního zákona, ve znění jeho velké věcné novely. Reforma veřejného stavebního práva odstartuje již od 1. 1. 2024 pro vyhrazené stavby a od 1. 7. 2024 pro všechny ostatní stavby.

Srozumitelné představení všech hlavních změn, které pocítí stavební úřady, dotčené orgány, účastníci řízení, územní samosprávné celky a soudy. Seminář je vhodný pro všechny uživatele stavebního práva a složkových zákonů používaných ve stavebnictví.

Lektor nejen popíše obsah hlavních norem nového stavebního zákona a jeho novel, ale vysvětlí i pozadí, důvody a příčiny jednotlivých ustanovení a jejich změny v průběhu legislativního procesu, na kterém se aktivně podílel jako vedoucí autorského kolektivu, který připravil věcný záměr nového stavebního zákona i původní návrh jeho paragrafového znění.

Program semináře:

 • Zadání, důvody a cíle rekodifikace veřejného stavebního práva
 • Postupný náběh účinnosti nového stavebního zákona
 • Přechodná ustanovení pro úřady, územní plánování i stavební řád
 • Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko
 • Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn)
  • původní návrh organizace státní stavební správy
  • schválená reforma státní stavební správy
  • výsledné uspořádání stavebních úřadů
  • princip integrace a řešení dotčených orgánů
 • Územní plánování
  • hierarchie a vztahy územně plánovacích dokumentací
  • pořizování ÚPD, požadavky na pořizovatele, jednotný standard
  • plánovací smlouvy
  • další požadavky obcí
  • soudní přezkum
 • Stavební hmotné právo
  • smysl a důvody novinek a změn
  • kvalitativní modernizace práva
  • územní požadavky na výstavbu
  • technické požadavky na výstavbu
  • prováděcí vyhlášky, městské stavební předpisy a normy
  • kategorizace staveb
  • provádění staveb
  • dokumentace staveb
  • výjimky
 • Stavební procesní právo
  • smysl a důvody novinek a změn
  • jednotné a jediné řízení o povolení stavby
  • výsledné řešení po velké věcné novele
  • součinnost stavebníka a úřadu
  • věcná a časová koncentrace námitek
  • opravné prostředky, zákaz instančního ping-pongu
  • kolaudace
  • změny a odstraňování staveb
  • nové řešení tzv. černých staveb
 • Digitalizace
 • Změny v soudním přezkumu
 • Dotazy a diskuse

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit