Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouva o dílo

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).

Odborný program

Seminář se věnuje kompletnímu rozboru jednoho z nejfrekventovanějších smluvních typů v České republice, a to smlouvě o dílo. Výklad bude uskutečněn skrze účinnou právní úpravu i aktuální judikaturu soudů. Seminář je vysoce prakticky zaměřen - součástí semináře jsou praktické rady pro uzavírání smlouvy o dílo z pohledu objednatele i zhotovitele, návody na formulaci různých doložek ve smlouvě a doporučení na modifikaci zákonných ustanovení ve smlouvě. Zohledněna bude také drobná novela z roku 2023. Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Z odborného programu semináře:

 • odlišení smlouvy o dílo od smlouvy kupní a jiných obdobných smluvních typů
 • plná dispozitivita právní úpravy?
 • podstata smlouvy o dílo – je provedení díla na vlastní nebezpečí zhotovitele a úplatnost (výše ceny) podstatnou náležitostí?
 • příklady (ne)určitého předmětu smlouvy o dílo
 • provádění díla – jak, kým, kdy?
 • jaká je role objednatele při provádění díla?
 • důsledky nevhodných pokynů a věcí předaných objednatelem na provedení díla
 • vlastnické právo ke zhotovované věci
 • předání a převzetí díla (význam předávacího protokolu a důsledky nepřevzetí díla)
 • jak správně určit cenu díla, aby došlo k eliminaci rizik pro obě strany a současně nebyla smlouva neplatná?
 • způsoby placení ceny
 • vícepráce a jejich problémové otázky
 • odpovědnost za vady díla – kompletní rozbor
 • nároky z vad vs. náhrada škody
 • odpovědnost subdodavatelů
 • vypořádání po odstoupení od smlouvy o dílo
 • určení rozsahu bezdůvodného obohacení v důsledku neplatné smlouvy o dílo
 • využití tzv. FIDIC u smlouvy o dílo
 • vybrané smluvní možnosti pro objednatele/zhotovitele
 • další otázky
 • diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit