Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Elektronické trendy v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
18.04.2023
9.00 - cca 14.30
    —
209164

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku u několika ministrů spravedlnosti, pod nimiž řídil mimo jiné práce na přijímání nového občanského zákoníku, datových schránek, reformě doručování či elektronizaci agend v resortu justice. Podílí se na tvorbě a prosazování českého e-Governmentu, je spoluautorem zákona o právu na digitální služby a zákona o bankovní identitě. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády, řady redakčních rad a rozkladových komisí. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Ve své advokátní praxi se věnuje stavebnímu právu a byl vedoucím autorského kolektivu expertů, kteří připravili původní návrh nového stavebního zákona.

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Základní průřezový seminář elektronizace v právu pro všechny posluchače včetně novinek účinných od roku 2023.

Seminář se věnuje všem hlavním právním předpisům tvořících právní rámec elektronizace a digitalizace v právu. Od společných evropských základů právní úpravy elektronizace v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS) a návrhů jeho novelizace (tzv. eIDAS 2.0) až po české adaptační zákony (zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;) a zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci), které dnes upravují většinu relevantních otázek elektronizace, od elektronické identity, přes elektronické podpisy, pečetě a razítka, elektronické dokumenty a jejich právní relevanci až po elektronické doručování. Vytváří obecné právní prostředí pro elektronizaci agend a právního styku a týkají se soukromé i veřejné sféry. Další část semináře je zaměřena na konkrétní projevy elektronizace, zejména elektronického právního jednání v občanském, pracovním a zakázkovém právu, digitální služby a novinky, které nabývají účinnosti v průběhu roku 2023.

Seminář je určen pro podnikové právníky, úředníky, podnikatele, advokáty, IT specialisty, procesní specialisty, korporátní inovátory a všechny, kteří dnes přicházejí do styku s tématy právní relevance elektronického světa.

Odborný program semináře:

 • nařízení eIDAS a návrh jeho změn tzv. eIDAS 2.0
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
 • elektronické podepisování a pečetění dokumentů a podání, úrovně podpisů, jejich použití a význam
 • elektronická identifikace, prostředky identifikace, význam a použití
 • zákon č. 47/2020 Sb., o bankovní identitě
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • elektronické doručování a podání ve veřejném právu
 • elektronické právní jednání v oblasti soukromého práva
 • specifika v zákoníku práce
 • specifika v zákoně o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby
 • zákon č. 261/2021 Sb., o další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
 • aktuální judikatura
 • dotazy, diskuse, příklady

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit