Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Elektronické trendy v právu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání a digitální služby v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a člen představenstva ČAK. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti, pod nimiž řídil mimo jiné práce na přijímání nového občanského zákoníku. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Působí jako vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře urbanismu Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Vedle legislativy, práva na informace a témat eGovernmentu se ve své praxi věnuje stavebnímu právu. Byl vedoucím autorského kolektivu expertů, kteří připravili původní návrh nového stavebního zákona, s nímž získal v hlasování veřejnosti titul Zákon roku 2021. Jako jeden z mála právníků obdržel v roce 2016 Českou cenu za architekturu za sepis Pražských stavebních předpisů.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-508/2023 - Elektronické trendy v právu - webinář

Odborný program

Základní průřezový seminář elektronizace v právu pro všechny posluchače včetně novinek účinných od roku 2023.

Seminář se věnuje všem hlavním právním předpisům tvořících právní rámec elektronizace a digitalizace v právu. Od společných evropských základů právní úpravy elektronizace v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS) a návrhů jeho novelizace (tzv. eIDAS 2.0) až po české adaptační zákony (zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;) a zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci), které dnes upravují většinu relevantních otázek elektronizace, od elektronické identity, přes elektronické podpisy, pečetě a razítka, elektronické dokumenty a jejich právní relevanci až po elektronické doručování. Vytváří obecné právní prostředí pro elektronizaci agend a právního styku a týkají se soukromé i veřejné sféry. Další část semináře je zaměřena na konkrétní projevy elektronizace, zejména elektronického právního jednání v občanském, pracovním a zakázkovém právu, digitální služby a novinky, které nabývají účinnosti v průběhu roku 2023.

Seminář je určen pro podnikové právníky, úředníky, podnikatele, advokáty, IT specialisty, procesní specialisty, korporátní inovátory a všechny, kteří dnes přicházejí do styku s tématy právní relevance elektronického světa.

Odborný program semináře:

 • nařízení eIDAS a návrh jeho změn tzv. eIDAS 2.0
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
 • elektronické podepisování a pečetění dokumentů a podání, úrovně podpisů, jejich použití a význam
 • elektronická identifikace, prostředky identifikace, význam a použití
 • zákon č. 47/2020 Sb., o bankovní identitě
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • elektronické doručování a podání ve veřejném právu
 • elektronické právní jednání v oblasti soukromého práva
 • specifika v zákoníku práce
 • specifika v zákoně o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby
 • zákon č. 261/2021 Sb., o další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
 • aktuální judikatura
 • dotazy, diskuse, příklady

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit