Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Náhrada škody v podnikání (dvoudenní seminář)

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Cílem dvoudenního semináře je podrobně vyložit stěžejní pravidla, jimiž se řídí nová úprava náhrady škody / újmy a která mají dopady do právní praxe podnikatelů. Lektor zmapuje momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných otázek, především však četná významná soudní rozhodnutí, zvláště z poslední doby, ať již se pojí k novému právu, nebo ještě k úpravě dřívější, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

1. den semináře – obecné otázky a skutkové podstaty náhrady

 • pojetí škody / újmy / škody na věci / předvídatelnost škody / přiměřené zadostiučinění nemajetkové újmy
 • rozsah a způsob náhrady
 • meze dovolenosti (předem) vyloučit / limitovat právo na náhradu újmy
 • příčinná souvislost (adekvátní, alternativní, kumulativní a nejistá)
 • spoluzpůsobení škody poškozeným
 • promlčení práva na náhradu
 • kontraktní vs. deliktní odpovědnost vs. úmyslné jednání proti dobrým mravům
  • vymezení, předpoklady, důsledky, souběh nároků
  • rozdílný režim náhrady při zásahu do absolutního vs. jiného práva poškozeného / prostá ekonomická škoda a její náhrada
  • náhrada škody způsobené porušením smluvní povinnosti třetí osobě, která není stranou smlouvy
  • (ne)náhrada škody způsobené jednatelem, zaměstnancem či jinou osobou, kterou smluvní strana použila k plnění svého závazku (subdodavatelem) / při své činnosti

2. den semináře – zvláštní skutkové podstaty náhrady

 • náhrada škody způsobené nepoctivostí při jednání o smlouvě (culpa in contrahendo)
 • náhrada škody způsobené vadou výrobku (product liability)
 • náhrada škody způsobené provozní činností / provozem zvláště nebezpečným
 • náhrada škody způsobené zvířetem / na nemovitosti
 • náhrada škody na věci vnesené / odložené
 • zbylé relevantní aktuální otázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit