Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.04.2023
9.00 - cca 16.00
    —
209020

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak efektivně a správně využít směnku (blankosměnku) jako nástroj zajištění (utvrzení) pohledávek a jak se proti tomu bránit (při vystavování směnky i v rámci námitkového řízení). Výklad bude pojat z pohledu dlužníka i věřitele. Dílčí témata budou doplněna o aktuální rozhodovací praxi českých soudů, zejména podstatných náležitostí směnek, námitek v rámci směnečného řízení, převodů směnek, směnečného rukojemství, ale i jiných oblastí směnečného práva.

Seminář je určen všem, kteří v praxi používají či mají zájem používat směnky (blankosměnky) jako zajišťovací (utvrzovací) instituty, případně mají směnku (blankosměnku) podepsat jako směneční dlužníci, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Z obsahu semináře:

 • Proč je pro věřitele výhodné nechat si vystavit (blanko)směnku (zejména zajišťovací) a proč je to pro dlužníka „čertovský úpis“? Výhody hmotněprávní i procesněprávní. Kdo nese břemeno tvrzení a důkazní ve sporech o zaplacení směnky?
 • Jak napsat platnou směnku (s výhodami pro věřitele/dlužníka) – podstatné náležitosti směnky pohledem aktuální judikatury včetně poukázání na kontradiktornost rozhodovací praxe českých soudů a některá kontroverzní rozhodnutí. Je neplatná směnka, když na směnce chybí některý zákonem stanovený údaj? Rozbor různých možností využití směnečných doložek (jejich přínosy).
 • Lze úročit směnku?
 • Lze zhojit neplatnost směnky? Co dělat s neplatnou směnkou?
 • Význam změn textu směnky a škrtání údajů ve směnce.
 • Použití rámečků ve směnce a důsledky podle aktuální judikatury.
 • Převody směnek – doporučení pro věřitele/dlužníky.
 • Směnka jako prostředek zajištění/utvrzení (či znásobení) smluvních závazků. Jak se může dlužník ochránit před podpisem takové směnky a jak může věřitel posílit svoje již tak silné postavení?
 • Aval a její pozice ve směnečných vztazích.
 • Směnky u spotřebitelských úvěrů a ochrana další ochrana spotřebitele ve směnečném právu.
 • Prolamování § 17 čl. I ZSŠ pohledem judikatury.
 • Směnky a zákon o omezení plateb v hotovosti.
 • Jak poznat neplatnou směnku na rozdíl od blankosměnky?
 • Blankosměnka (biancosměnka) a možnosti jejího využití (zneužití). Jak nejlépe formulovat dohodu o vyplnění blankosměnky (z pohledu dlužníka/ z pohledu věřitele)? Nesprávné vyplnění blankosměnky – důsledky pro dlužníka i věřitele, jak moc a od jakých náležitostí ve vztahu k vyplňovacímu oprávnění se může věřitel odchýlit? Jak správně postavit námitky dlužníka?
 • Jak úspěšně zažalovat směnečného dlužníka vs. jak se úspěšně ubránit směnečnému platebnímu rozkazu (námitky směnečných dlužníků proti směnečnému platebnímu rozkazu a pravděpodobnost jejich úspěchu – podrobný přehled, jejich výklad včetně aktuální judikatury)
 • Promlčení a zánik práv ze směnky.
 • Jak lze „znovu získat“ práva ze zničené či ztracené směnky?
 • Možnosti ochrany směnečného dlužníka a zlepšení postavení směnečného věřitele.
 • Specifika směnečného řízení.
 • Vše doplněno o aktuální judikaturu českých soudů (včetně Ústavního soudu ČR) a její trendy.
 • Diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit