Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak efektivně a správně využít směnku (blankosměnku) jako nástroj zajištění (utvrzení) pohledávek a jak se proti tomu bránit (při vystavování směnky i v rámci námitkového řízení). Výklad bude pojat z pohledu dlužníka i věřitele. Dílčí témata budou doplněna o aktuální rozhodovací praxi českých soudů, zejména podstatných náležitostí směnek, námitek v rámci směnečného řízení, převodů směnek, směnečného rukojemství, ale i jiných oblastí směnečného práva.

Seminář je určen všem, kteří v praxi používají či mají zájem používat směnky (blankosměnky) jako zajišťovací (utvrzovací) instituty, případně mají směnku (blankosměnku) podepsat jako směneční dlužníci, a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Z obsahu semináře:

 • Proč je pro věřitele výhodné nechat si vystavit (blanko)směnku (zejména zajišťovací) a proč je to pro dlužníka „čertovský úpis“? Výhody hmotněprávní i procesněprávní. Kdo nese břemeno tvrzení a důkazní ve sporech o zaplacení směnky?
 • Jak napsat platnou směnku (s výhodami pro věřitele/dlužníka) – podstatné náležitosti směnky pohledem aktuální judikatury včetně poukázání na kontradiktornost rozhodovací praxe českých soudů a některá kontroverzní rozhodnutí. Je neplatná směnka, když na směnce chybí některý zákonem stanovený údaj? Rozbor různých možností využití směnečných doložek (jejich přínosy).
 • Lze úročit směnku?
 • Lze zhojit neplatnost směnky? Co dělat s neplatnou směnkou?
 • Význam změn textu směnky a škrtání údajů ve směnce.
 • Použití rámečků ve směnce a důsledky podle aktuální judikatury.
 • Převody směnek – doporučení pro věřitele/dlužníky.
 • Směnka jako prostředek zajištění/utvrzení (či znásobení) smluvních závazků. Jak se může dlužník ochránit před podpisem takové směnky a jak může věřitel posílit svoje již tak silné postavení?
 • Aval a její pozice ve směnečných vztazích.
 • Směnky u spotřebitelských úvěrů a ochrana další ochrana spotřebitele ve směnečném právu.
 • Prolamování § 17 čl. I ZSŠ pohledem judikatury.
 • Směnky a zákon o omezení plateb v hotovosti.
 • Jak poznat neplatnou směnku na rozdíl od blankosměnky?
 • Blankosměnka (biancosměnka) a možnosti jejího využití (zneužití). Jak nejlépe formulovat dohodu o vyplnění blankosměnky (z pohledu dlužníka/ z pohledu věřitele)? Nesprávné vyplnění blankosměnky – důsledky pro dlužníka i věřitele, jak moc a od jakých náležitostí ve vztahu k vyplňovacímu oprávnění se může věřitel odchýlit? Jak správně postavit námitky dlužníka?
 • Jak úspěšně zažalovat směnečného dlužníka vs. jak se úspěšně ubránit směnečnému platebnímu rozkazu (námitky směnečných dlužníků proti směnečnému platebnímu rozkazu a pravděpodobnost jejich úspěchu – podrobný přehled, jejich výklad včetně aktuální judikatury)
 • Promlčení a zánik práv ze směnky.
 • Jak lze „znovu získat“ práva ze zničené či ztracené směnky?
 • Možnosti ochrany směnečného dlužníka a zlepšení postavení směnečného věřitele.
 • Specifika směnečného řízení.
 • Vše doplněno o aktuální judikaturu českých soudů (včetně Ústavního soudu ČR) a její trendy.
 • Diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit