Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právní aspekty reklamy s důrazem na poslední významné novely a aktuální judikaturu

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).

Odborný program

Seminář přináší podrobný výklad o právní regulaci reklamy v oblasti veřejnoprávní i soukromoprávní se zohledněním legislativních změn z roku 2022 i 2023 (zejména zákona o regulaci reklamy a právní úpravu tzv. product placementu). Výklad bude doplněn o širokou škálu příkladů právně či eticky závadných (sporných) reklam z praxe (českých i světových) a aktuální judikaturu českých soudů a Soudního dvora EU.

Seminář je určen zejména pro dozorové orgány, reklamní agentury, velké „hráče“ na trhu, ale i malé a střední podniky, advokáty, advokátní koncipienty, podnikové právníky a širokou odbornou veřejnost.

Z odborného programu semináře:

 • tzv. obvyklé reklamní přehánění a superlativní reklama – kdy jde o přípustná nadsázka v reklamě a kdy se jedná o nedovolené klamání?
 • reklama a občanský zákoník (nekalosoutěžní reklama podle generální klauzule nekalé soutěže, zákonné skutkové podstaty nekalé reklamy - klamavá reklama, srovnávací reklama, dotěrné obtěžování; reklama a ochrana osobnosti fyzických osob, názvu a dobré pověsti právnických osob; důsledky reklamních sdělení v oblasti smluvního práva)
 • reklama a autorský zákon (ochrana reklamy jakožto autorského díla vs. zásahy reklamy do autorského práva)
 • reklama a zákon o regulaci reklamy – obecné a zvláštní restrikce na reklamu (např. reklama na alkohol, tabákové výrobky, zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotní prostředky in vitro, humánní léčivé prostředky, potraviny, doplňky stravy, výrobky cílící na zdraví, zbraně, pohřební služby, hazardní hry atd.)
 • reklama a zákon o ochraně spotřebitele – tzv. nekalé obchodní praktiky
 • další veřejnoprávní předpisy vztahující se na reklamu (tiskový zákon, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání atd.)
 • zvláštní případy nedovolené reklamy – reklama skrytá (včetně problematiky tzv. product placement), podprahová reklama, nevyžádaná reklama, reklama operující s nedovolenými motivy (motiv strachu, národnostní, rasové, erotické, náboženské prvky v reklamě, násilí, diskriminace apod.), specifika reklamy zaměřené na děti
 • tzv. sociální (nekomerční) reklama – její limity a právní regulace
 • tzv. Etický kodex reklamy (jeho specifika a rozpory ve vztahu k právní úpravě), rozhodovací praxe Arbitrážní komise Rady pro reklamu a její význam
 • příklady z praxe – diskuse nad právně a eticky kontroverzními reklamami z České republiky i ze světa
 • aktuální judikatura českých soudů v oblasti reklamy
 • právní aspekty reklamy v EU včetně rozhodovací praxe Soudního dvora EU
 • diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit